Svenskt Näringsliv rankar oss som elfte bästa kommun i Sverige

Skylt till Staffanstorp. Foto: Staffanstorps kommun

I den årliga ranking av det lokala företagsklimatet som Svenskt Näringsliv presenterar idag, klättrar Staffanstorps kommun kraftigt och kommer på elfte plats av Sveriges 290 kommuner. Det innebär en förbättring med hela tolv platser sedan förra året. Staffanstorp har den fjärde högsta näringslivsrankingen av de skånska kommunerna.

Under 16 år har Svenskt Näringsliv följt och rankat det lokala företagsklimatet i Sverige. Rankingen innehåller 18 olika faktorer som jämförs mellan kommunerna. Tyngst vikt i rankingen har de enkätsvar som samlats in från drygt 31 000 företagare runt om i landet.

”Att vi år efter år inte bara håller oss kvar i toppen, utan till och med förbättrar oss från en redan bra placering, är ett bevis på att vår strategi är rätt. Rankingresultatet är väldigt glädjande förstås, men ännu mer glädjande är det att få se vad det konkret leder till – som i förra veckan då jag fick förmånen att ta första spadtaget till BMW:s logistikanläggning i Staffanstorp som ska serva hela den nordiska och baltiska marknaden, med 120 nya arbetstillfällen”, säger Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande.

”Vi har idag ett öppet klimat med högt till tak. Det är det gemensamma arbetet mellan kommun och företagare som skapar denna kreativa kommun som Staffanstorp är för att driva sitt företag i. Med ett bra företagsklimat är det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag”, menar Annika Jalgén, VD för Business Port Staffanstorp.

”Vi har i många år jobbat hårt med att skapa ett bra företagsklimat i kommunen. Det är ett ständigt pågående arbete, men när det uppmärksammas i form av en elfte plats i Sverige, så ger det förstås extra kraft och energi”, avslutar Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande.