400 kilovoltsledningen genom Staffanstorp flyttas

Kraftledning. Foto: Lisbeth Svensson

Vid en första genomläsning av Regeringsbeslutet om Svenska Kraftnäts 400 kV-kraftledning i norra delen av Staffanstorps tätort så kan man glädjande konstatera – äntligen flyttas den stora kraftledningen bort ifrån de boendes närmiljö.

Dock, börjar man granska beslutet mera ingående så bleknar glädjen allt mer. Delar av 400-kilovoltsledningen flyttar enligt sträckan som är utmärkt på denna karta >>

karta över kraftledningens nya sträckning vid Staffanstorps tätort

Vad innebär beslutet i nuläget?

För de närboende kommer flytten av kraftledningen att minska deras utsatthet för påverkan av magnetfältet, detta är bra. Men beslutet anger inte inom vilken tid detta ska ske. För de boende i Gullåkra by innebär flytten ökad påverkan från magnetfältet. För utvecklingen av Staffanstorps tätort norrut kommer luftkraftledningarna fortfarande vara ett hinder.

Vad innebär beslutet för framtiden?

Beslutet, 40 års tillstånd, reglerar inte hur mycket ström som får transporteras i ledningarna, vilket med nuvarande ökning kan komma att innebära att minskningen av magnetfälten genom flytten inte blir tillräcklig för de närboende.

Kommunen har krävt att alla kraftledningarna ska markförläggas (grävas ner). Då hade magnetfälten minskat för alla berörda, både nu och i framtiden. Staffanstorp hade även haft expansionsmöjligheter norrut i framtiden.

– ”Det är blandade känslor, men beslutet ger oss något att förhålla oss till. Det är en halv seger att kraftledningen flyttas, men vi har slagits för att kraftledningen skulle grävas ner” säger Christian Sonesson, (M) kommunstyrelsens ordförande.

Hur ska kommunen agera nu?

Beslutet går inte att överklaga, utan det får vi leva med. Nu gäller att få flytten utförd så snabbt det bara går. Invånarna har fått leva med förhöjda magnetfält under den långa handläggningstiden. Nu gäller tillsyn. Ökar strömlasten så mycket som vi befarar och magnetfälten går upp över 0,4 tesla (styrkan på magnetfält mäts i tesla ) hos närboende kommer kommunen att kräva åtgärder oavsett vad beslutet säger. Där har vi domstolspraxis som stöd.

Text: Nils-Ove Mårtensson, miljökonsult