Byggstart Nordanå by

Nordanå. Foto: Staffanstorps kommun

Inom kort påbörjar Älmby Entreprenad AB entreprenaden för anläggande av gator och VA-ledningar inom det nya bostadsområdet Nordanå by Duvemåla som exploateras av Trivselhus.  

I entreprenaden ska lokalgator och gång-/cykelvägar anläggas, samt ledningsarbeten för vatten och avlopp utföras. Även dagvattendamm ska anläggas inom området.

Då området byggs ut med enskilt huvudmannaskap innebär det att kommunen inte är beställare av entreprenadarbetet och därmed endast är medverkande i begränsad omfattning under entreprenadskedet.

Mer om projektet går att läsa här.

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

6 kommentarer till Byggstart Nordanå by

 1. Vi kommer att flytta till ett av de nybyggda husen i Nordanå by i maj 2018. Den kollektivtrafik som finns är buss på väg 11. Det finns en planerad gångbana dit i Staffanstorps kommuns detaljplan. Vad är det för tidsperspektiv? Det är många barnfamiljer som kommer att flytta in och vägen idag är osäker ur säkerhetssynpunkt.
  Mvh
  Mai-Christine Larint

  1. Hej Mai-Christine

   Avtal som tidigare funnits mellan Staffanstorp, Burlöv och Trafikverket, gällande genomförandet av gång-/cykelbanan, beslutade kommunstyrelsen 2016-10-03, att säga upp. Därför finns det i nuläget ingen plan för när utbyggnad kan ske.

   Med vänlig hälsning
   Fredrika Klevborn, exploateringsingenjör

 2. När kommer den i detaljplanen stipulerade omläggningen av Trelleborgsvägen utanför Nordanå 3:39 att påbörjas? Trafiksituationen på Trelleborgsvägen är otillfredsställande redan idag och med den omfattande tunga trafik som kommer i och med att schaktarbetena påbörjas blir situationen än värre för byns oskyddade trafikanter.

  1. Hej Nina
   Då kommunen inte är eller kommer bli väghållare för någon del av området och därför inte heller är byggherre och beställare av entreprenadarbetet, besvaras din fråga säkrast av Trafikverket alternativt Trivselhus.
   Med vänlig hälsning
   Fredrika Klevborn
   Exploateringsingenjör

   1. Enligt en åtgärdsplanerare på Trafikverket som jag varit i kontakt med har ett nytt avtalsförslag, som ersätter de gamla avtal som nu rivs upp enligt ert ärendenummer 2016-KS-476-4, tagits fram och ligger för närvarande hos Burlövs respektive Staffanstorps kommuner för ställningstagande. Var och när kommer Staffanstorps kommun att fatta beslut i frågan?

    1. Hej Nina!
     Ärendet gällande cykelväg Nordanå – väg 11, vars ärendenummer du hänvisar till, kommer att behandlas av KS på måndag.
     Med vänlig hälsning Fredrika Klevborn, Staffanstorps kommun