”Balansera mera ”

Medelpunkten uppmärksammar Socialstyrelsens kampanj Balansera mera – förebygga fallolyckor med olika aktiviteter under vecka 40.

Läs mer