Ändrad vattensammansättning i Hjärup

Vattendroppe. Foto: Kenny Sarmy By: flickr.com

Från onsdagen den 5 oktober fram till vecka 45 kommer dricksvattnet i de sydöstra delarna av Hjärup få en annan sammansättning. Detta på grund av ökade mängder vatten från Vombverket till de delar som normalt försörjs av vatten från Ringsjöverket.

Vid Ringsjöverket genomförs de sista installationerna innan den nya UV-anläggning kan kopplas in. Under tiden som detta arbete pågår kommer Ringsjöverket att vara i behov av flödesavlastning, vilket innebär att produktionen vid Vombverket kommer att ökas.

Du kan också läsa mer om detta på Sydvattens webbplats.