Staffanstorps kommun klättrar i ytterligare en skolranking

I måndags (3/10) presenterades Lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun” och här klättrar Staffanstorps kommun med 18 placeringar (plats 60 jämfört med 78 föregående år).

För 15:e året i rad redovisade Lärarförbundet den 3 oktober sin årliga ranking ”Bästa skolkommun”. Lärarförbundets syfte är att uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar.

Tidigare i år visade Staffanstorps kommun en förbättrad placering på både Sveriges kommuner och landstings skolranking (plats 96 jämfört med 191 i förra mätningen) och på Lärarnas riksförbunds ranking (plats 34 jämfört med 89 i förra mätningen).

– I de olika rankingarna ingår delvis olika kriterier. Men om man stiger i alla tre är det inte någon tvekan om att vi verkligen klättrar i en nationell jämförelse. Det är väldigt glädjande och både lärare och annan skolpersonal ska ha en stor eloge. Det är de som gör att vi klättrar, säger Nino Vidovic (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Rankingen bygger på tretton kriterier som Lärarförbundet anser vara viktiga för att bedöma skolans förutsättningar och resultat. Staffanstorps kommun har 2016 förbättrat sin ranking på nio av dessa tretton kriterier. De största förbättringarna har skett i de kriterier som mäter elevernas kunskapsresultat. Samtliga kriterier som mäter måluppfyllelsen i åk 9 visar på förbättrade resultat. Andra kriterier som visar en positiv utveckling är att andelen friska lärare och att lärarlönerna ökar. Däremot visar kommunen vikande resultat vad gäller lärartätheten och andelen barn inskrivna i förskolan.

Mer information om rankingen ”Bästa skolkommun” hittar du på Lärarförbundets webbplats >>