Utbyggnaden till fyra spår närmar sig

Hjärups station. Illustation: Sweco/Trafikverket

Utbyggnaden av järnvägen till fyra spår mellan Arlöv och Lund närmar sig nu med stora steg. Planerna tar alltmer detaljerad form.

Hösten 2017 inleds den stora utbyggnad som planerats i många år och som kostar staten fem miljarder kronor. Den preliminära tidplanen är satt. Upphandling av totalentreprenör pågår och ska vara klar i vår.

– Totalentreprenören tar ansvar för i vilken ordning arbetet ska ske. Entreprenörerna har i regel de bästa lösningarna och därför är tidplanen än så länge preliminär, säger Eva Oskarsson som är kommunikationsansvarig på Trafikverket.

De som vill följa hela det gigantiska utbyggnadsarbetet kan göra detta på Trafikverkets webbplats.

– Man behöver bara kunna den korta webbadressen trafikverket.se/lund-arlov, säger Eva. Där publiceras löpande alla nyheter och så fort vi i höst startat vårt nyhetsbrev kan man även gå in där och anmäla sig för en prenumeration.

Stort intresse

Nyligen har Trafikverket genomfört en rad informationsträffar för de boende i de berörda områdena med promenader längs järnvägen. Intresset har varit stort.

– Vi fick många frågor om den provisoriska stationen och vilka passager som kommer att finnas för cyklister och gående, säger projektledare Kerstin Jensen på Staffanstorps kommun.

– Den tillfälliga stationen ska inte upplevas som provisorisk, det blir nybyggda säkra plattformar, så många cykelställ som behövs och handikapparkering. Det kommer att finnas cykelöverfarter från både östra och västra Hjärup vid Botildas väg som blir ett viktigt nav under ombyggnadstiden.

– I övrigt handlade frågorna mest om tidplanen och vilka störningar man kan vänta sig. Det är ju en lång byggtid, säger Eva Oskarsson.

– Trafikverket har under lång tid gjort attitydmätningar som visar att nästan alla är positivt inställda till utbyggnaden. Alla är vi ju på något vis drabbade av de många tågförseningar vi haft längs stambanan på senare år.

Ett gigantiskt arbete

Det är ett gigantiskt projekt som inom kort sätts igång av Trafikverket. Sträckan från Malmö till Arlöv är redan utbyggd till fyra spår. Nu är det dags för de elva kilometerna från Arlöv till Lund. I korthet är det följande som ska ske, från Arlöv till Lund:

E6 och E20: En helt ny järnvägsbro för fyra spår byggs över motorvägen.
Efter Kronetorpsvägen i Arlöv ska järnvägen grävas ner i ett gigantiskt ”dike” för att förbi Åkarp passera sex meter och i Hjärup fyra meter ner i marken.

Lommavägen i Hjärup stängs av 2018 och öppnar igen 2021.

Tillfällig pågatågstation

Mellan 2019 och 2021 får Hjärup en tillfällig pågatågsstation strax söder om den nuvarande, vid Botildas väg.

Tågen ska gå på provisoriska spår på östra sidan av järnvägen och bullerskydd sätts upp mellan spåren och bostäderna.

Förbi Hjärups station ska tågen passera fyra meter under marknivå.

Fyra meter över marknivå planeras en 28 meter bred stationsbro som ska knyta samman hela Hjärup, inklusive Jakriborg och nya Västerstad. Över bron ska både bilar, cyklar och gående samsas.

– Bilvägen svänger 90 grader in och 90 grader ut, så det blir låga hastigheter över bron, säger Kerstin Jensen. Från bron ska även finnas nedgångar och hissar till perrongerna.

– Det nya stationsområdet blir mycket fint och smyckat med till exempel smågatsten, granithällar och även en liten stationspark, berättar Kerstin Jenssen.

Från Hjärup fortsätter järnvägen med dess fyra spår förbi Vragerupsvägen där en ny bil-överfart byggs över spåren, för att sakta åter nå marknivå strax före väg 108 där en ny järnvägsbro ska byggas.

En ny pågatågsstation byggs på Klostergården i Lund.

Vid Högevalls idrottshall ska de fyra spåren övergå i två, just där järnvägen svänger i en kraftig gir in mot Lund C.

Invigdes för 160 år sedan

År 2023 ska hela utbyggnaden vara klar. Då är det tänkt att snabbtågen till Stockholm, Göteborg och Köpenhamn ska gå i spåren i mitten utan att fördröjas av långsammare tåg som pågatåg och godståg som ska gå i ytterspåren.

Järnvägen mellan Malmö och Lund invigdes 1856 och byggdes ut med två spår 1901. Utredningar och diskussioner om fyra spår mellan Arlöv och Lund har pågått i många år och från början var det tänkt att järnvägen skulle byggas ut i markplan, men detta motsatte sig både Burlövs och Staffanstorps kommuner av bullerskäl.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt