Följ den politiska debatten

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, den 17 oktober, kl. 18. Vid sammanträdet kommer bland annat motioner att behandlas.

Läs mer

Farligt Avfall-bilen i Staffanstorp

Tisdagen den 18 oktober mellan kl. 17.30-18 kommer Farligt Avfall-bilen till Malmövägen/Domsagovägen vid återvinningsstationen, Staffanstorp.

Läs mer