Asfalteringsarbete på Västanvägen i Staffanstorp

Gatuavdelningen utför asfaltering på Västanvägen.  Arbetet påbörjas torsdagen den 20 oktober och kommer att pågå till den 21 oktober.

Framkomligheten begränsas till ett körfält under arbetets gång. Trafiken kommer att regleras med hjälp av vakt. Välj gärna annan väg om möjligt.

Arbetet utförs i samarbete med Skanska AB
Har du några frågor kontakta Lars-Erik Ivarsson 010-448 30 78.