– De flesta som hör av sig vill veta mera!

Staffanstorps kommun söker just nu bostäder till de nya invånare som kommunen ska ta emot i år. Samtidigt söks också vänfamiljer som vill göra ankomsten lättare för de nyanlända.

”Vi har plats” är budskapet på ett flygblad som nyligen sänts ut till alla hushåll i Staffanstorps kommun. Målet är att hitta boendelösningar för de nyanlända. Förfrågan har tagits emot positivt av de allra flesta.

– Jag fick 25 telefonsamtal på bara ett par dagar direkt när flygbladet gått ut till hushållen. De allra flesta var nyfikna och ville veta mera och alla utom ett par stycken var positiva, berättar Tyler Gniewotta som tillsammans med Karin Magnusson nyligen anställts som nya integrationssamordnare av Staffanstorps kommun för att ta hand om det praktiska arbetet med mottagandet av nyanlända.

– Vi jobbar på flera sätt. En av våra uppgifter är att hjälpa till att leta upp bostäder och matcha dem mot de nyanlända personer som anvisats till kommunen.

Uppehållstillstånd

Det är regeringen som har bestämt att Staffanstorps kommun ska ta emot 99 nyanlända med uppehållstillstånd under 2016. Anvisningarna utförs av Arbetsförmedlingen månad för månad. Migrationsverket ordnar med den praktiska flyttningen. Ansvaret för mottagandet delas mellan Arbetsförmedlingen, kommunerna, landstingen samt ett antal myndigheter.

De nyanlända är vuxna i åldrarna 18-65 år, ibland med barn. Fyra familjer har redan anlänt, varav två bor i Hjärup och två i Staffanstorp. Även två ensamstående har flyttat in. Boende har ordnats i villor eller lägenheter, ingen bor än så länge i hyresrum.

– Ytterligare ett 70-tal väntar på sin bostad i Staffanstorp. Vi har en del på gång, men behöver fler. Vi söker allt från enstaka rum till lägenheter eller villor och boendet måste vara ett utrymme där den boende kan låsa om sig, med tillgång till toalett, bad och kök samt relativt nära till kollektivtrafik.

– Vi söker hållbara lösningar och vill gärna att hyresvärden ska vara beredd att skriva kontrakt på minst ett år.

Hjälp till självhjälp

– Vi arbetar med en slags hjälp till självhjälp. Vi ska se till så att allt fungerar så smidigt som möjligt för dem som kommer hit, med samverkan på många olika nivåer, inom kommunen, med föreningar, mellan olika kommuner, med Migrationsverket, försäkringskassan samt arbetsförmedlingen.

– Vi hjälper de nyanlända att kontakta olika myndigheter, arbetsförmedlingen, svenska för invandrare, förskola för barnen, skola, vårdkontakter. Vid behov går vi in och hjälper till om det inte funkar och vi tar hjälp av olika resurser inom kommunen när det gäller att matcha de nyanlända mot till exempel utbildningar och jobb.

Matchas mot jobb

Tyler och Karin jobbar nära kommunens arbetsmarknadshandläggare när det gäller att matcha mot jobbehovet och samarbetar även med Business Port Staffanstorp i kontakterna med näringslivet.

– Flera anställningsformer kan vara aktuella i starten, till exempel språkpraktik där huvudsyftet inte alltid är att det måste leda till ett jobb på just den arbetsplatsen, utan de får chans att utveckla sina kunskaper i svenska i en arbetsmiljö.

– En del arbetsgivare har även uttryckt att det kan vara svårt att rekrytera rätt kompetenser i kommunen så vi hoppas att det här kan vara en ”win-win” för alla parter, säger Karin och Tyler.

Tanken är att de nyanlända inom två år ska ha hunnit orientera sig på den svenska arbetsmarknaden och ha skaffat tillräckligt stora erfarenheter för att komma in i arbetslivet och samhället i övrigt.

Söker fler vänfamiljer

En annan viktig uppgift är att hitta vänfamiljer till de nyanlända. Genom initiativet ”vänperson/-familj” matchas etablerade och nyanlända kommuninvånare mot varandra i syfte att öka samhörigheten och skapa nya sociala kontakter.

– Alla som flyttar in får frågan om om de vill matchas med vänfamiljer och hittills har alla tackat ja. Vi behöver definitivt fler som kan tänka sig att matchas mot nyanlända. Det kan vara en spännande möjlighet att lära sig mer om varandras kulturer och ger den nyanlände chans att träna sin svenska. Detta är verkligen informellt, det finns inga regler om att man ska träffas si och så många gånger, säger Karin och Tyler.

– Kommunen engagerar sig i matchningen och vi kan även boka tolk första tillfället om det behövs, annars är det helt upp till bägge parter hur deras kontakter ska se ut.

Till sin hjälp har Karin och Tyler även en styrgrupp med Svenska kyrkan i Staffanstorp, Röda korset, Rädda barnen samt Lions Vikingen. Även Hjärups byalag, Staffanstorps bowlingklubb och Skåneidrotten har engagerat sig i mottagandet.

Mer information

Är du intresserad av att hyra ut en bostad eller del i bostad eller vill du bli vänfamilj för nyanlända?  Här kan du läsa mer >>

Du kan även kontakta integrationssamordnarna Karin Magnusson 046-287 17 62 eller Tyler Gniewotta 046-25 11 78 så berättar de mer.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt