Stärkt skydd för personuppgifter i kommunen

Handlingar. Illustration: Alva Esping

En ny dataskyddsförordning som träder i kraft i maj 2018 stärker medborgarnas skydd vid behandling av personuppgifter i alla länder inom hela EU.

– Vi har redan börjat arbeta med att förbereda för den nya dataskyddsförordningen inom Staffanstorps kommun. Den kommer att påverka arbetsrutinerna för många kommunanställda, säger kvalitetsutvecklare Hillevi Ventura.

– Den enskildes rättigheter stärks i den nya lagen som innebär att alla personuppgifter behandlas på ett säkrare sätt i hela EU. I korthet innebär den nya dataskyddsförordningen att den enskildes möjlighet till insyn stärks, det blir enklare att göra invändningar och lättare att bli struken ur vissa myndighetsregister. Överföringar av personuppgifter mellan olika EU-länder förenklas när rutinerna och reglerna blir mer lika.

Nya rutiner

Hillevi Ventura har utsetts till personuppgiftsombud och dataskyddsombud i kommunen i samband med att den nya förordningen införs.

– Många arbetsrutiner ute i verksamheterna måste förändras och utbildningen blir omfattande, säger hon.

– Alla personuppgiftsansvariga och berörd personal inom kommunen ska utbildas på sina nivåer, men framför allt ska verksamheterna skapa nya rutiner för sin hantering av personuppgifter. Här kommer jag att vara ett stöd.

Vissa nationella undantag

Den gamla personskyddslagen (PUL) tillkom 1998 för att skydda människor mot att deras integritet kränks när personuppgifter behandlas. Inom EU tillämpas idag flera varierande lagstiftningar på området. EU vill därför skapa en enhetlig skyddsreform för personskyddet inom hela unionen. Så här kommenterar justitieminister Morgan Johansson den nya reformen:

– Vi har lyckats försvara viktiga svenska intressen i förhandlingarna om den nya EU-regleringen, exempelvis vår grundlagsreglering om offentlighetsprincipen och yttrandefriheten. Det är nu viktigt att den svenska lagstiftningen anpassas för den personliga integriteten samt näringslivets och myndigheters behov av att kunna behandla personuppgifter.

Innan dataskyddsförordningen genomförs i sin helhet 2018 kan varje land komplettera med vissa nationella regler och undantag kopplade till den egna lagstiftningen. En statlig utredning tittar just nu närmare på detta.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »