Sämre tryck i vattenledningarna i Staffanstorp

Vattendroppe. Foto: Kenny Sarmy By: flickr.com

VA-verket lägger ny vattenledning in till Kronoslätts företagspark vid Önsvala. Detta kan medföra sämre tryck i ledningarna runt om i Staffanstorp.

Arbetet med den nya vattenledningen kommer att pågå under vecka 43 och 44.