Trycket i vattenledningarna är på väg tillbaka

Vattendroppe. Foto: J Carlosn by flickr.com

Vattenledningen är nu inkopplad till Kronoslätts företagspark. Det dåliga vattentrycket kommer under måndagen den 31 oktober att öka efter hand ,och återgå till normalt tryck.

VA-verket tackar alla abonnenter för visat gott tålamod trots alla olägenheter detta medfört