Informationsträff för företagare i byggtankar

Bygga hus. Illustration: Alva Esping

Business Port och Staffanstorps kommun bjuder in till informationsträff den 24:e november. Träffen riktar sig till dig som är företagare, som håller på att bygga, planerar för att bygga eller har byggt.

Plats och tid: 24:e november, klockan 16-17.30 i Rådhuset, Torget 1 i Staffanstorp

På träffen informerar kommunens representanter ifrån bygg om processen för bygglov, vad är bygglovspliktigt åtgärd och vilka handlingar behövs.

Från Miljökontoret informerar vi också om vad man behöver uppmärksamma och vilka handlingar som behövs när man etablerar en verksamhet som omfattas av Miljöbalkens bestämmelser eller livsmedelslagstiftningens regelverk. Anmäl dig här!

Du får träffa kommunens bygglovshandläggare, miljö- och byggchef, samt VD för Business Port, näringslivsbolaget.

Varmt välkomna!

Charlotte Leander, miljö- och byggchef, och Annika W. Jalgén, VD Business Port