Åter ordinarie dricksvatten i Hjärup

Foto:Lars Owesson Sydvatten

Från och med onsdag den 9 november kommer dricksvattnet åter från Ringsjöverket. De sista installationerna av den nya UV-anläggningen på Ringsjöverket är nu genomförda.

Under installationstiden var det nödvändigt att avlasta Ringsjöverket genom att produktionen vid Vombverket ökades. Det innebar att vattensammansättningen tillfälligt ändrades.

Läsa mer om detta på Sydvattens webbplats.