Inskolning i förskola

Inskolning på förskola Foto: Eva Mellberg

Inskolningens kvalitet är viktig för både barn, vårdnadshavare och pedagoger, något som vi i Staffanstorp arbetar med att ständigt förbättra för att starten i förskola ska bli så bra som möjligt.

Inskolning är ofta den första kontakt man som vårdnadshavare och barn har med sin förskola. I Staffanstorps förskolor är detta något som ofta diskuteras, utvärderas och utvecklas.

Förskollärare Amanda Ravenborn berättade för all pedagogisk personal på förskolornas gemensamma uppstartsdag i augusti om sina erfarenheter av inskolning på förskolan i Hjärup där hon arbetar. I ett av tidningen Vi Föräldrars sommarnummer (2016) kan vi även läsa om inskolning på Amandas avdelning, utifrån ett föräldraperspektiv!