Nytt äldreboende i Staffanstorp

Vardaga och Hemsö har tecknat ett avtal om byggnation av ett nytt äldreboende i Vikhem, Staffanstorp. Hemsö står för byggnation och blir Vardagas hyresvärd för det nya boendet, som får namnet Villa Vikhem.

Villa Vikhem beräknas stå inflyttningsklart hösten 2019 och får 54 boendeplatser, fördelat på tre våningsplan. Boendet vänder sig till äldre som behöver stöd och omvårdnad på grund av sviktande kroppslig hälsa eller demenssjukdom. Byggnaden ska certifieras enligt miljöbyggnad silver.

─ Lagen om valfrihet (LOV) infördes i Staffanstorps kommun för att utveckla äldreomsorgen. I LOV-systemet konkurrerar aktörerna inte med pris utan med kvalitet. Jag övertygad om på att Villa Vikhem blir ett väldigt bra exempel på just detta – trivsamhet, hög kvalitet och en riktigt bra verksamhet, säger Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande.

− Vi har goda erfarenheter av att bedriva äldreomsorg i Skåne och det känns extra roligt för oss i Vardaga att nu etablera oss även i Staffanstorp. Vi har inlett ett positivt samarbete med kommunen och ser fram emot att kunna erbjuda ett riktigt fint och modernt alternativ för de invånare som behöver plats på äldreboende, säger Vardagas affärsområdeschef Ulla Tansen.

─ Det är glädjande att vi nu kan fortsätta planera det nya äldreboendet tillsammans med Vardaga. Byggnaden kommer att uppföras centralt i Staffanstorp i det helt nya bostadsområdet Vikhem. Äldreboenden är Hemsös största fastighetskategori och vi bygger för närvarande åtta nya äldreboenden i Sverige, säger Fredrik Alvarsson, projektutvecklingschef på Hemsö.