En lyckad sammanslagning fyller tio år

Det är tio år sedan Räddningstjänsterna i Staffanstorp och Lomma slogs samman. De båda grannkommunerna har sedan länge gemensamt en av landets allra effektivaste, snabbaste och billigaste räddningstjänster.

– Jag är stolt över det vi uppnått och det känns som om även politikerna tycker att vi gör ett bra jobb. Jämfört med andra kommuner är vi bland Sveriges tio både billigaste och snabbaste räddningstjänster, konstaterar räddningschef Roger Gustafsson.

Det var 2006 som sammanslagningen genomfördes och sedan dess flyter samarbetet på friktionsfritt.

Varje vår och höst träffas de båda kommunernas kommunstyrelseordförande, oppositionsråd, kommundirektörer samt räddningschefen och pratar igenom verksamheten.

– Vi går igenom behoven och ser till så att allt fungerar och att man får ut det man vill i båda kommunerna, berättar Roger Gustafsson som basar över båda stationerna, den ena på Kometvägen i Staffanstorp och den andra på Poppelvägen i Lomma.

Han har själv stor del i utvecklingen av det positiva samarbetet sedan 2008 då han rekryterades från Räddningsverket i Karlstad.

Helt nytt ”tänk”

En av de tankar den då nye räddningschefen hade med sig och genomförde var införandet av de offensiva enheterna som blivit en så stor succé.

– Jag arbetade på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Karlstad och där höll man på att utveckla ”tänket” med små snabba enheter. Det tog jag med mig, berättar Roger Gustafsson.

Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp blev därmed först i landet med dessa vilket ledde till en period med snabbast utryckningstid i hela Sverige.

Idag har Staffanstorp och Lomma tre offensiva enheter vardera. Enheterna består av små tekniskt avancerade räddningsbilar som förarna under sina jourveckor har med sig dygnet runt, i hemmet och på jobbet.

Vid ett larm kan de offensiva enheterna vara framme på bara någon minut, medan det tar litet längre tid för de brandmän som först ska ta sig till stationen och hämta en brandbil för att sedan rycka ut.

– Eftersom brandmännen i de offensiva enheterna inte behöver åka till stationen och hämta en bil utan kan köra direkt kan vi ha en mindre styrka på plats som kan börja släcka väldigt fort, innan resten av styrkan hinner fram med den stora bilen.

– Vi åker också på sjuklarm med de offensiva enheterna och snabbheten gör att chansen för överlevnad hos en person med hjärtstopp ökar kraftigt när utryckningstiden kan kapas med många minuter, berättar Roger Gustafsson.

Idag har många svenska kommuner tagit efter idén med offensiva enheter och konkurrensen om snabbast utryckningstid har hårdnat till gagn för allmänheten.

– Men det betyder inte att utryckningstiden i Lomma-Staffanstorp blivit längre utan vi är fortfarande en av de allra snabbaste i landet.

Fem gånger billigare

Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp består främst av så kallad RIB-personal – räddningspersonal i beredskap, tidigare kallade deltidsbrandmän.

Brandmännen har andra heltidsjobb parallellt, som de får lov att lämna vid varje larm.

– Det är en fem gånger billigare organisation än att ha en heltidsbrandkår, konstaterar Roger Gustafsson.

Totalt finns det 20 RIB-personal i Lomma och 25 i Staffanstorp, uppdelade i jourgrupper en vecka var i månaden. I Lomma uppgår jourstyrkan till fem personer och i Staffanstorp till sex personer.

– Att det är en mer i Staffanstorp beror på att vi där har en tankbil som vid behov åker i båda kommunerna.

Även heltidspersonal

På varje station finns även fyra heltidsanställda brandmän som har helt andra dagliga arbetsuppgifter än RIB-personalen.

– I vårt jobb ingår även att göra brandtillsyn, brandövningar på företag och i kommunerna, helt enkelt arbeta med förebyggande räddningstjänst av olika slag, som skolutbildningar och även andra externa utbildningar.

– Vår heltidsanställda personal jobbar brett med säkerhetsfrågor och utför ett förebyggande arbete mot kriser som eventuellt kan uppstå. Vi är sammanhållande vad gäller säkerhetsarbetet i kommunen, inte bara vid bränder och olyckor utan även med krishantering och beredskapssamordning. Vad skulle till exempel hända om strömmen försvann från kommunen en hel vecka, utan värme, telefoni och kommunikation.

Tekniska innovationer

Flera faktorer ligger bakom framgångarna för Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp. Inte minst är man snabb att ta till sig nya tekniska innovationer.

Räddningstjänsten var en av de allra första som satsade på inköp av skärsläckare, ett specialverktyg som kan ta sig genom både stål och betong. Se faktaruta längst ner.

Nyligen köpte Räddningstjänsten in den första kombibil som levererats i Sverige, en kombinerad stegbil och släckbil.

– Vi kallar den skämtsamt för ”monsterbilen”, det är den första i landet som har alla förmågor med sig ut på en gång, säger Roger Gustafsson.

Kombibilen är ett släckfordon med pump och kapacitet att släcka och rökdyka samtidigt som den har en skylift som kan nå ända upp till 30 meters höjd.

Den är placerad i Lomma eftersom Staffanstorp inte har några riktigt höga hus.

– I Staffanstorp har vi en utskjutsstege som går till 18 meter, det ska räcka. Men i Lomma finns det ett större antal riktigt höga hus, konstaterar Roger Gustafsson.

”Tio år av gott samarbete”

Från politikerhåll i båda kommunerna är man mycket nöjda med samarbetet.

– Vi har tio år av gott samarbete och en stor lyckad gemensam investering, säger Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp.

– Samarbetet fungerar mycket bra. Vi har ett ömsesidigt arbetssätt som gör att det är lätt och okomplicerat att arbeta tillsammans med Lomma kommun. Samarbetet är präglat av ett gemensamt synsätt för verksamheten som gör att vi får ut det mesta möjliga för pengarna. Lomma och Staffanstorp har en tradition att samarbeta i fler frågor än denna, så det finns en långsiktighet i arbetet. Vi är ganska lika ur tradition, vi har också ungefär lika många invånare. Utöver detta finns det en god personkemi.

– Vi har en väldigt bra räddningstjänst, snabb och effektiv med hög kvalitet. Ekonomiskt effektiv samtidigt som vi har en av de kortaste utryckningstiderna i landet.

– Det är dessutom en väldigt innovativ verksamhet som utvecklas ständigt och ofta ligger i framkant vad gäller nya metoder som kan rädda liv. Rent formellt har Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp sitt säte i Staffanstorp, som sköter allt det praktiska. Alla kostnader delas lika mellan de båda kommunerna.

– Formellt måste en organisation ha sitt huvudsäte någonstans men ingenting annat påverkar. Vi är helt jämbördiga parter, säger Christian Sonesson.

”Verkligen mycket nöjda”

Även från Lommas sida understryks det goda samarbetet med Staffanstorp.

– Vi är väldigt nöjda, säger Anders Berngarn (M), kommunstyrelsens ordförande i Lomma. Samarbetet ger oss en stor utvecklingspotential, vi finns nära vår verksamhet, vi har god insyn; vi träffas regelbundet på våra samverkansmöten.

– Genom att vara två kommuner som samarbetar kan vi ligga långt i framkant när det gäller att ha en modern brandkår och Räddningstjänst och det kan vi verkligen stoltsera med att vi har. Vi var först med offensiva enheter och vi har nu till exempel köpt kombibilen – den första i sitt slag i landet.

– Vi är en av Sveriges snabbaste och även en av Sveriges billigaste räddningstjänster. Ja, vi är nöjda, verkligen mycket nöjda.

Fakta om skärsläckaren

Skärsläckaren är ett mycket effektivt släckverktyg som kan ta sig igenom vilka väggar som helst, betongväggar eller tjocka stålväggar, genom att vatten och ett skärmedel blandas och pressas ut genom ett speciellt munstycke under högt tryck på upp till 300 bar.

Den borrar ett litet ingångshål så att ingen syre tillförs och skapar en jättefin vattendimma som släcker branden i det utrymme där det brinner. Verktyget behöver kanske bara 50 liter vatten för att släcka en brand i ett utrymme som vanligtvis skulle krävt 500 liter.

Skärsläckaren ökar även brandmännens säkerhet eftersom vissa bränder kan bekämpas från en säker position på utsidan av en brinnande byggnad.

Skärsläckaren. Foto: Ivar Sjögren

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt