En tredjedel färre inbrott med märkDNA

Skylt om märkDNA vid infart till Hjärup. Foto: Ivar Sjögren

MärkDNA-projektet i Staffanstorps kommun har gett ett mycket tydligt och lyckat resultat. En tredjedel färre inbrott har anmälts under perioden.

Projektet med märkDNA har pågått i Staffanstorps kommun i ett år.
Nu lyfts resultatet i Staffanstorp fram som ett positivt exempel på nationellt plan.

Under perioden projektet pågått har mer än 2 000 hushåll skaffat utrustningen och märkt upp sina värdeföremål.

Avskräckande effekt

Detta i kombination med klisterlappar på alla de fastigheter som ingått i projektet samt en omfattande skyltning i gatunätet runt om i kommunen har uppenbarligen avskräckt många inbrottstjuvar från att skrida till handling.

– Vi kan redovisa en nedgång med 37 procent i bostadsinbrottsfrekvensen under försöksperioden jämfört med motsvarande period året innan. Ingenting tyder heller på att inbrotten exporterats till grannkommunerna, konstaterar kommissarie Göran Landvall som är polisens nationellt sakkunnige avseende bostadsinbrott.

– Minskningen av inbrotten tack vare märkDNA-projektet är mycket glädjande och ett resultat av vårt fantastiskt fina samarbete med polisen, som vi länge haft en mycket väl upparbetad dialog med, säger analysstrateg Patrik Runesson som ansvarar för strategisk trygghetsplanering i kommunen.

– Projektet startades för att medborgare kände sig otrygga och rädda för inbrott och hade önskemål om fler förslag på metoder som förhindrar inbrott.

Metoden har bekräftats

MärkDNA-metoden har hämtats från föregångslandet England och användes i Sverige inledningsvis endast för märkning av värdetransporter.

– Vi gjorde en studieresa till England 2011 som ledde till ett projekt i Stockholm 2014, berättar Göran Landvall. Utvärderingen visade att metoden hade vetenskapligt stöd och då beslöt vi att starta upp ett pilotprojekt i en hel kommun.

– Valet föll på Staffanstorp tack vare er geografiska placering, en tydligt avgränsad kommun mellan de två stora städerna Lund och Malmö, kopplat till de nära in- och utpassagerna ur landet via Öresundsbron, Ystad och Trelleborg.

Göran Landvall är mycket nöjd med utfallet.

– Staffanstorp har gett oss kvittens på att resultaten i England samt i vårt försöksprojekt i Stockholm inte var en slump.

Staffanstorpsmodellen

Göran Landvall berättar att det idag pratas om Staffanstorpsmodellen i hela landet. Den har blivit förebild för en rad andra svenska kommuner som nu sedan man sett resultatet från Staffanstorp ligger i startgroparna med egna märkDNA-projekt.

I främsta linjen står ett tiotal skånska kommuner tack vare att polisen i Skåne är först i landet med att ha inskaffat nödvändig utrustning. Varje polisbil i tjänst i Skåne är idag utrustad med uv-lampa för identifiering av DNA-märkt stöldgods.

– Polisregion syd har investerat i uv-lampor i samtliga bilar. Det är ett trovärdighetsperspektiv för oss. Kan man inte spåra godset är det ju ingen mening med märkningen, säger Göran.

Glöm inte registrera

– Anledningen och huvudsyftet med att skaffa märkDNA och märka sina prylar är att man ska kunna få tillbaka sina värdeföremål om man blir bestulen. En annan effekt är att tjuvarna blir avskräckta.

– Tänk på att alla som skaffar märkDNA också måste registrera detta i leverantörens kundregister. Varje märkDNA-kit är unikt och kan identifieras, men vi kan inte hitta den ägare som inte registrerat sig, säger Göran.

Rapport i bokform

Försöksprojektet med märkDNA i Staffanstorps kommun är föremål för forskning vid kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet.

– I början av nästa år ger vi ut en rapport om Staffanstorpsmodellen som kan användas av andra kommuner som vill starta upp sådana här projekt, säger forskaren och kriminologen Adam Johansson.

Rapporten ska ges ut i bokform av Stockholms universitet och Staffanstorps kommun i samarbete med BRÅ (Brottsförebyggande rådet) som finansierat utvärderingen.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt