Bättre bussförbindelser till och från Staffanstorp

Buss. Foto: Staffanstorps kommun

Bussförbindelserna till och från Staffanstorp blir ännu bättre. Från december i år kommer samtliga avgångar i högtrafik med linje 166 från Lund att gå till Önsvala via nya Vikhemsområdet innan de vänder tillbaka.

– De nyinflyttade på Vikhemsområdet ska känna att de har bra kollektivtrafik redan från början, säger trafik- och exploateringsingenjör Lisa Callréus på Staffanstorps kommun.

Redan idag är det mycket tät busstrafik på linjerna som binder samman Staffanstorp med Malmö och Lund. Under högtrafik, kl. 6-9 samt kl. 15-18, går det en buss till/från Lund var tionde minut och en till/från Malmö ungefär varje kvart. Det finns även bra busstrafik till Arlöv, Dalby, Genarp och Svedala.

Förbättringar sker ständigt och från och med tidtabellskiftet i december utökas 166:ans linje så att samtliga avgångar i högtrafik på linjen passerar nya Vikhemsområdet och vänder vid Önsvala. Idag går var tredje buss till Önsvala, övriga avgångar vänder vid hållplats Lundavägen.

För att kunna genomföra förändringen har Skånetrafiken behövt spara in tre minuter och har därför tagit bort fem hållplatser; Symfonivägen, Syrénvägen, Hantverksvägen, Sliparevägen samt Knästorp väg 108. Man hänvisar istället till andra hållplatser i närområdet. Från Knästorp har det inte funnits några påstigande alls det senaste året, men hållplatsen blir kvar eftersom 165:an fortsätter att stanna där.

Utökningen av linje 166 har skett efter önskemål från kommunen och beslutats av kollektivtrafiknämnden inom Region Skåne som hanterar kollektivtrafikfrågor för regionen.

Så här går Skånetrafikens bussar till och från Staffanstorp:
Linje 165: Lunds Universitetssjukhus-Staffanstorp (väg 108)-Svedala
Linje 166: Södra Sandby-Lund C-Staffanstorp-Önsvala
Linje 167: Lund Ideon Gateway-Staffanstorp
Linje 172: Malmö C-Arlöv-Staffanstorp-Genarp
Linje 174: Malmö Södervärn-Staffanstorp-Dalby

På skanetrafiken.se/nytidtabell11december kan du läsa mer!

Regionbusslinjer 2016-10-20

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt