Staffanstorps befolkning ökar kraftigt

Vikhem. Foto och licens: Avitech

Det blir allt populärare att flytta till Staffanstorps kommun. Bara under årets åtta första månader har vår kommuns befolkning ökat med 322 personer. Ett av skälen till ökningen är det stora draget efter bostäder på nya attraktiva Vikhemsområdet.

– Vid augusti månads utgång kunde vi räkna in hela 23 441 invånare, jämfört med 23 119 invånare vid senaste årsskiftet. Bara i augusti ökade kommunens befolkning med 94 personer, berättar utvecklingschef Bo Gertsson.

En av orsakerna till befolkningsökningen är nya Vikhemsområdet, som lockar inflyttare både inom kommunen som från grannkommuner och närområde.

– Det är ett stort drag kring Vikhem på alla fronter, säger exploateringsingenjör Karolina Gnosspelius.

På hela Vikhemsområdet planeras totalt för 750 nya bostäder.

– Många barnfamiljer flyttar in och många privatpersoner är intresserade och ringer och ställer frågor. Vi har även många exploatörer som vill bygga både på Vikhem och i Staffanstorps kommun i övrigt.

En förklaring till att området är så populärt är att det är anpassat för alla, det ska finnas alla typer av bostäder för alla kategorier.

Inflyttning pågår

På Vikhem II var det byggstart i somras.

– Älvsbyhus är i full gång här. De bygger sina hus på några veckor så här pågår redan inflyttning. Även Optimala hem och Vikhem Fastighets AB håller på att bygga för fullt, säger Karolina Gnosspelius.

Även på området som kallas Vikhem III pågår inflyttning.

– Veidekkes radhusområdet med 28 radhus är färdiginflyttat. Även bland fribyggarna har inflyttning pågått en längre tid. Fler fribyggartomter släpps kontinuerligt. Anebyhus håller på att bygga ut just nu. Ikano Bostad AB är en helt ny aktör som tagit över efter Sverigehuset AB, och antal hus vet vi ännu inte exakt.

För Vikhem IV mellan Staffansvallen och väg 11 pågår fortfarande projektering och markanvisning. För Vikhem V, söder om Vikhem IV, är detaljplanearbetet ännu inte påbörjat.

– Detaljplanen antas i november. Här ska Bo Klok AB, som ägs av Ikea och Skanska tillsammans, bygga billiga bostadsrätter, lägenheter och radhus. Byggstart planeras till 2018. Hur många bostäder är inte fastställt ännu.

Historisk plats

– Just nu gräver arkeologerna på Vikhem och de har gjort många fynd som tyder på att detta varit ett förmöget område, ungefär samtida med Uppåkra. Det nya bostadsområdet får därför en historisk koppling med gatunamn kopplade till vendeltiden och en park och lekplats med fornlämningstema.

Men intresset är stort även efter nya bostäder på andra områden inom Staffanstorps kommun.

I Åretruntbyn i Hjärup byggs just cirka 500 nya bostäder, cirka 50 nya bostäder uppförs vid området Åkerslundshusen och det byggs nytt även på Tågvägen bakom Hjärupslundsskolan.

Så småningom är också Sockerstan i Staffanstorp på gång med byggstart och inflyttning några år framåt i tiden.

Fakta om Vikhem

Vikhem II

Cirka 75 bostäder byggs, radhus, friliggande villor, med mera. Aktuella exploatörer: Vikhem Fastighets AB, Optimala hem, Eksjöhus och Tommy Nilsson Holding.

Vikhem III

Här planeras totalt 350 bostäder. Radhus, friliggande villor, fribyggartomter. Aktuella exploatörer: Veidekke, Anebyhus, Haaks stenhus, Optimala hem, Tommy Nilsson Holding samt Ikano Bostad. Även fribyggartomter.

Vikhem IV

Projektering och markanvisning för exploatörer pågår.

Vikhem V

Detaljplan ännu ej påbörjad.

Fakta

I Staffanstorps kommun föddes mellan januari och augusti 2016 totalt 189 barn medan 107 personer avled. 133 personer invandrade från utlandet och 76 utvandrade. 1 033 personer flyttade in från andra svenska kommuner medan 848 flyttade iväg till andra kommuner inom landet. Resultat: 322 fler medborgare än för åtta månader sedan.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt