Positiva vibbar lyfter näringslivet

Hemmestorp översikt. Illustration: Staffanstorps kommun

Staffanstorp växer inte bara befolkningsmässigt. Allt fler företag väljer att etablera sig i vår kommun.

– Vi har ett stort sug efter företagsmark i kommunen just nu, bekräftar VD Annika Jalgén på Business Port Staffanstorp och samhällsbyggnadsingenjör Carin Nilsson på Staffanstorps kommun.

I mitten av september presenterade BMW sin nya satsning på ett stor nytt logistiklager i västra Staffanstorp.

Några dagar senare presenterades de nya rankingsiffrorna för landets bästa lokala företagsklimat där Staffanstorp klivit upp hela tolv placeringar till plats elva bland 290 kommuner.

– Det är väldigt roligt. Den snabba handläggningen av BMW:s etablering samt vår höga placering på näringslivsrankingen har sänt positiva vibbar till näringslivet i hela regionen, säger Annika Jalgén.

Öppet företagsklimat

– Vi har ett öppet företagsklimat med högt till tak och snabba handläggningstider.

Den mest attraktiva marken finns invid 108:an, mellan Willys och Eon. Marken, totalt 120 000 kvm, köptes nyligen tillbaka av kommunen från Ikano.

– Vi har en stor ökning av förfrågningar från företag som vill växa för att de blivit för trångbodda, men också många företag utifrån, främst från Malmö och Lund, som överväger att flytta hit, säger Annika Jalgén.

Priset på den aktuella marken är jämförelsevis lågt och ligger på 550-700 kr per kvm beroende på läge. Detta att jämföra med markpriserna i Lund på mellan 1 000 och 1 200 kr/kvm eller Malmö och Burlöv som tar ut kring en tusenlapp per kvm.

Två tredjedelar bokat

– Hittills har vi köpeavtal på en hektar men vi har skrivit optionsavtal för totalt 6,5 hektar med en rad företag. Avtalen gäller i sex månader och under den tiden jobbar företagarna tillsammans med kommunen för att ta fram köpeavtalen, säger Carin.

Två tredjedelar av området är hittills uppbokat.

– Det rör sig om blandade verksamheter som viss handel, lagerverksamhet och någon mindre produktion, säger Carin Nilsson. På området tillåts inte livsmedel.

– Vi förbereder just nu området genom att bygga för dagvatten och vägnät. Det arbetet inleddes i somras. Infarterna kommer att anläggas västerifrån precis som infarten till Rondellens handelscentrum och Willys.

– Det kommer hela tiden nya förfrågningar från företag som vill ha stora eller så markbitar att bygga på, säger Annika.

– Tomterna närmast 108:an efterfrågas främst av handelsföretag.

Söker mer mark

Suget efter etableringsmark gör att Staffanstorps kommun tittar på fler möjligheter att köpa in mark för att kunna möta den ökande efterfrågan.

– Vi ligger så strategiskt rätt mellan Malmö och Lund att vi blivit en viktig knutpunkt för flera företag. Till exempel serviceteknikerna på Peabs byggservice utgår från Staffanstorp till hela regionen idag. De var uppdelade mellan Malmö och Lund tidigare, men båda avdelningarna flyttade hit.

– Det är jätteroligt. Vi vill ju att Staffanstorp ska ha ett diversifierat näringsliv där olika slags företag kan växa med hjälp av varandra, både handel och lättare industri, säger Annika.

Mer information

Mer information om försäljning av företags- och industrimark i Staffanstorp ges av Annika Jalgén, Business Port Staffanstorp, annika.jalgen@businessport.se, 0709-35 00 99 eller av Carin Nilsson, Staffanstorps kommun, carin.nilsson@staffanstorp.se, 046-25 14 39.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt