Första delen av Hjärups park nästan färdiganlagd

Den första etappen av Hjärups park är i princip klar och redan idag kan Hjärupsborna promenera i sin nya park.

Det nysådda gräset lyser grönt över stora parkområden, belysningen längs gång- och cykelstråken är klara, bron ligger på plats över dammen och scengolvet är utplacerat.

– Snart sätts plantorna och träden ska planteras under veckorna framöver. Vi väntar med att plantera träden tills de har avmognat och gått in i vintervila på plantskolan. Då har träden större chans att klara vintern och att komma igång på våren. Allt ska vara klart före årsskiftet, säger landskapsingenjör Linnea Saarela på Staffanstorps kommun.

Skyddande staket

– Vi har satt upp staket som hägnar in och skyddar planteringarna, dels mot vilt som kanin och hare, men även för att förhindra förstörelse och genomspringning. Vi vill att växterna får de bästa förutsättningarna för att etableras ordentligt.

– Det blir en stor variation av arter i parken med olika sorters träd, buskar och perenner. Några exempel på trädarter är ek, bok och tall men även blommande arter med stora prydnadsvärden som körbärsträd. Exempel på buskar är kornell och magnolia men även surjordsväxter som rhododendron, berättar Linnea Saarela.

Vardagspark

Meningen är att parken ska fungera som en vardagspark för promenader, lek, motion, hundrastning, grillning, avkoppling och bli en plats där Hjärupsborna kan fira midsommar och valborg, uppleva kultur, spela boule och åka pulka i backarna.

Den första delen av parken ansluter till Uppåkravallen och de nya bostadsområdena Trädgårdslunden och Hjärup Nordost 2 och 3 och har striktare former än andra etappen som blir en mer naturlig park och där även en pulkabacke ska anläggas.

Utvecklingsytor skapas i anslutning till parken så att lekplatser och hundrastplats så småningom kan anläggas.

Peab utför entreprenaden för den första etappen efter instruktioner och ritningar från Staffanstorps kommun.

Tidplanen för den andra etappen är ännu inte fastställd. Totalt kommer parken att omfatta tio hektar när den är helt färdiganlagd.

Vill du veta mer om hur arbetet fortskrider?

Följ utvecklingen av Hjärups park på staffanstorp.se/hjarupspark.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt