Ökat elevinflytande ska bidra till en skola i toppklass

– Vi vill att eleverna ska känna delaktighet och inflytande och att de ska kunna följa sin egen utveckling. Det är en viktig del i arbetet med att få skolorna i kommunen att bli i toppklass, säger utbildningsstrateg Anja Ritzau.

Under ett år har Staffanstorps kommun som en av tio kommuner i landet deltagit i skolprojektet Att leda för resultat.

Pilotprojektet har drivits av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och det har involverat elever, lärare, politiker, utbildningschefer, skolledare och strateger i pilotkommunerna.

Rätt till reellt inflytande

– Alla elever i dagens skola har, enligt både Barnkonventionen och skollagen, rätt till inflytande i undervisningen. Med inflytande och nyfikenhet föds ofta arbetsglädje och motivation, säger Anja Ritzau. Lärarnas ledarskap och kompetens är en förutsättning för att det ska bli god undervisning. Det handlar inte om att släppa barnen fria utan det handlar om styrning och frihet som går hand i hand. I kommunen har vi många bra och engagerade lärare som vill utveckla sitt arbete.

– Vi vet också att elever med inflytande blir mer engagerade, lär sig mer och tar mer ansvar, så detta vill vi arbeta vidare med. Vi gick med i pilotprojektet av två anledningar, säger Anja.

– Många av eleverna i kommunen är mycket ambitiösa, men om vi tittar på elevernas måluppfyllelse och meritvärde ser vi att de kan nå ännu längre.

– Vi kan via enkätsvar konstatera att eleverna inte upplever sig så delaktiga och nyfikna som vi önskar.

Enkäter och djupintervjuer

I projektet Att leda för resultat har kartläggning gjorts i fyra elevgrupper i åk 7 på två skolor i kommunen. Under projektet har lärarna utvecklat arbetet med bemötande och feedback till eleverna. Detta har sedan följts upp med nya enkäter och därpå djupintervjuer med fyra elever på varje skola.

– Vi har sammanställt svaren och återkopplat till elever och lärare. Att ge återkoppling och feedback till elever är viktigt för att de ska se sammanhang.

– Något vi direkt kunde se som en svårighet är hur vi läser in olika betydelser i vissa ord och begrepp. För mig betyder ”nyfikenhet” att jag vill lära mig mera om någonting, säger Anja. Några av eleverna såg ordet ”nyfikenhet” som ett mer negativt begrepp, typ ”nyfiken i en strut”, när vi egentligen i enkätfrågan menar ”intresserad” eller ”engagerad”.

– Våra förstelärare har nu gjort en likadan kartläggning i sina klasser och fått i princip samma resultat som vi fick i våra kontrollgrupper. Eleverna känner inflytande och delaktighet till ganska stor del, men nyfikenheten brister. På våra nätverksträffar har vi en bokcirkel utifrån Skolverkets skrift Delaktighet för lärande. Det är energifyllda möten där fokus ligger på elever och pedagogik.

Inflytande är viktigt

Genom nyfikenhet och inflytande kan man vara med och påverka olika saker i skolarbetet, som till exempel olika arbetsformer och redovisningsformer, man kan vara med och göra planeringen tillsammans med pedagogerna. Det går också att koppla till det entreprenöriella lärandet. Forskning visar i dag att elevernas inflytande minskar med åldern, när det egentligen borde vara tvärtom.

Projektet Att leda för resultat avslutades i september.

– Vi ser det som ett långsiktigt arbete och räknar inte med att se en ökad måluppfyllelse inom kort tid utan ser det i ett längre perspektiv, säger Anja Ritzau.

Text: Ivar Sjögren