Skånska Småstadens kulturskola och förskola i konkurs

Pennor Foto & Licens: Ulrika Vendelbo

Konkursförvaltaren har nu meddelat att Skånska Småstadens verksamhet i Hjärup stänger i december. Detta berör både grundskoleelever och förskolebarn folkbokförda i Staffanstorps kommun. Sista dagen för öppethållande på grundskolan är den 7/12 2016. Förskolan fortsätter däremot sin verksamhet tom den 31/12.

Rektorer och förskolechefer i kommunen är informerade och tillsammans med utbildningskontoret arbetas det nu fram möjligheter att kunna ta emot alla de barn som önskar plats i våra kommunala verksamheter.

Mer information och hjälp

De familjer som berörs, och som ännu inte fått plats åt sina barn i kommunal förskola eller skola, kan kontakta:

Anne Björke gällande grundskoleplacering, anne.bjorcke@staffanstorp.se, 046-25 12 88

Eva Mellberg gällande förskoleplacering, eva.mellberg@staffanstorp.se,  046-25 13 10