Byte av rännstensbrunnar i Hjärup

Från december 2016 till februari 2017 kommer Tekniska enheten att byta rännstensbrunnar och tillhörande ledningar på namngatorna i Hjärup

Framkomligheten på gatorna kommer att vara begränsad under arbetets gång.

Berörda fastigheter är informerade via brev.

Arbetet utförs i samarbete med PEAB Sverige AB
Har du några frågor kontakta Clas Svensson 0733-37 49 53