Regeringen säger ja till fyra spår mellan Flackarp och Arlöv

Hjärups fyra spår ska grävas ner och en bro ska byggas som sammanbinder östra och västra delen av Hjärup. Brons utformning är ännu bara ett förslag. Illustration: Metro Arkitekter/ Trafikverket

Regeringen har beslutat att godkänna järnvägsplanen för utbyggnaden av Södra stambanan till fyra spår mellan Flackarp och Arlöv. Godkännandet innebär ett stort steg framåt för projektet och ger Trafikverket rätt att bygga spåren på det sätt som järnvägsplanen beskriver.

– Regeringens beslut är mycket glädjande. Jag är glad att regeringen fattade ett snabbt beslut så att projektets tidplan inte påverkades och riskerade att försena byggstarten, som vi planerar till hösten 2017, säger Ingela Olofsson Renström, enhetschef, Trafikverket Investering Syd.

Järnvägsplanen är en beskrivning av anläggningen som ska byggas, den beskriver markanspråken för anläggningen och hur bygget får påverka omgivningen. Planeringen av utbyggnaden av Södra stambanan har pågått sedan 1999, och arbetet med järnvägsplanen för Flackarp–Arlöv startade 2010, då de första samråden genomfördes. Därefter har ytterligare samråd och granskningar genomförts. Myndigheter, organisationer och privatpersoner har haft möjligheter att ge sina synpunkter på järnvägsutbyggnaden.

Järnvägsplanen överklagades

Trafikverket fastställde den slutliga järnvägsplanen i maj, men den överklagades; bland annat när det gäller buller, påverkan på vatten och markanspråk. Regeringen avslog överklaganden men begränsar ett servitut.

Det som överklagades i järnvägsplanen är frågor som utretts grundligt i planeringsprocessen. Projektet har tagit hänsyn till flera av de synpunkter som kom in under samråden och då planen granskades.

– Under processen har vi gjort flera förändringar för att tillmötesgå olika intressen. Jag är glad att regeringen tagit hänsyn till det i sitt beslut så att vi kan gå vidare och genomföra projektet enligt planen, säger Jens-Peter Eisenschmidt, projektledare för projekt Lund–Arlöv, fyra spår.

Upphandling och byggstart

Planeringen av projekt Flackarp-Arlöv har följt processen som regleras i lag om byggande av järnväg. Syftet med planeringsprocessen är att ge ett bra beslutsunderlag, garantera samordning med intressenter och ge goda möjligheter till insyn och påverkan från dem som berörs av bygget och den färdiga anläggningen.

Regeringens beslut för sträckan Flackarp–Arlöv innebär nu att projektets ansökan om miljödom kan handläggas av Mark- och miljödomstolen.

– Just nu pågår upphandling av den entreprenör som ska utföra bygget av de fyra spåren och stationerna. I maj räknar vi med att skriva ett kontrakt.

Dagens beslut är mycket välkommet. Nu ser vi fram emot att sätta spaden i marken hösten 2017, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Läs mer på projektets webbplats >>

För mer information kontakta:

Jens-Peter Eisenschmidt, projektledare, Lund–Arlöv, fyra spår.
010-123 67 51, jens-peter.eisenschmidt@trafikverket.se

Ingela Olofsson Renström, enhetschef, Trafikverket Investering Syd.
010-123 71 34, ingela.olofsson-renstrom@trafikverket.se

Eva Oskarsson, kommunikationsansvarig, Lund–Arlöv, fyra spår.
070-571 25 26, eva.a.oskarsson@trafikverket.se