Fältgruppen 30 år: – Vi försöker alltid se ljuset i tunneln

I 30 år har fältgruppen skapat trygghet för ungdomar som rör sig ute på dagar, kvällar och helger. Fältgruppen är landets äldsta, det är den första som startades och som fortfarande är igång.

Sju fältassistenter har uppdraget att vara vuxna förebilder och samtidigt hålla koll på vad de unga gör, var de tillbringar sin fritid och hur de mår.

– Det är ungdomarna som styr våra arbetsdagar. Vi inrättar oss efter deras behov, säger fältassistenterna Stina Fager och Patrik Tell.

– Det här jobbet är helt underbart. En stor del av min arbetstid fylls av positiva möten med ungdomar och medborgare. Det är så mycket positivt i det vi gör, vi känner oss ofta uppskattade. Vi stör kanske några som inte vill träffa oss, men oftast är det positiv energi som utbyts i mötena. Det fylls man av, säger Stina.

– Det är otroligt inspirerande och fritt men kan också vara slitsamt och tufft. Men ibland får vi bekräftelse på vårt arbete när ungdomar som vi kanske jobbat intensivt med för flera år sedan hör av sig långt senare i livet och säger: Tack för att ni fanns där för oss den gången, säger Patrik och tillägger:

– Det lönekuvertet är svårslaget.

Bygger relationer

Fältarnas bakgrund och utbildning varierar. De kan vara till exempel barnskötare, fritidsledare, behandlingsassistent eller socionomer.

– Det handlar om person och lämplighet lika mycket som utbildning. Vi har alla lång erfarenhet av att jobba med ungdomar och människor.

– Det är förmågan att nå människor som gör vår grupp så fantastisk. Allt hänger på att bygga relationer, att gå in och möta ungdomarna på en schysst nivå, att kunna känna av dem utan att vara bästa kompis direkt.

– Det som genomsyrar fältgruppen är att vi alltid försöker se lösningen på problemet. Ofta vänder vi ut och in på oss för att lösa problemen oavsett om det är en ungdom som har bekymmer eller en förälder som håller på att bli gråhårig.

Stöd till ungdomarna

– Det pågår hela tiden en konstant diskussion bland oss fältare: Hur ser ungdomssituationen ut, har vi några nya trender? Vad kan vi göra? Hur kan vi arbeta? Fältgruppens styrka är att alla har olika slags relationer till ungdomarna, alla vet litet om alla och vi försöker på så sätt skaffa oss en gemensam syn.

– Kanske någon ungdom berättar att han eller hon sitter riktigt risigt till inför ett prov, då händer det att vi slår vad om en hamburgare eller en mjukglass att de ska klara provet och så hjälper vi dem att plugga. Meningen med vadslagningen är förstås att jag ska förlora och de ska lyckas, säger Patrik.

– När jag går hem halv fem kan jag ibland be kvällspersonalen ”fråga Kalle” hur det gick på SO-provet eller om han vill gå på hockeymatchen i morgon, säger Stina.

Föräldranätverk

Föräldrakontakter är en viktig del i fältarnas arbete.

– De som känner oro för sitt barn eller ungdom tar ofta kontakt med oss och vill veta hur vi ser på deras ungdom och på situationen. Vi ser bitar av ungdomarnas liv som föräldrarna inte får se. Vi jobbar ibland med föräldranätverk och vi ringer och pratar med föräldrarna om det finns anledning.

Fältgruppen har inget myndighetsansvar utan är en förebyggande verksamhet.

– Vi har anmälningsplikt, som alla som arbetar med unga. Ibland får vi göra orosanmälan och ta hjälp av handläggare på socialtjänsten eller Fenix, kommunens öppenvård riktad mot ungdomar.

– Det finns en bild av att vi har en övervakningsfunktion, men vi är en trygghetsfunktion. Vi ska vara synliga och tydliga för ungdomarna och medborgarna i Staffanstorps kommun och särskilt på sena kvällar och helger.

”Är inte poliser”

– Det är inte oss man ska ringa om ett brott misstänks utan 112 eller 11414 till polis, räddningstjänst eller sociala jouren. Vi är inte poliser, vi agerar eller backar undan och iakttar, beroende på situation och om det behövs lämnar vi vittnesuppgifter.

– Målsättningen är att vi ska vara högst halvkompisar men framför allt en positiv vuxen förebild som ändå är konsekvent, inte bara tillåtande utan fostrande och gränssättande.

– Vi jobbar alltid på att hitta lösningar för ungdomarna. Kanske vi kan uppfattas litet negativa i stunden, men det brukar bli väldigt bra i slutändan.

En vanlig arbetsdag

Alla fältassistenterna jobbar med varandra, alltid två och två, utom vid skolbesöken på dagtid då det också finns skolpersonal på plats.

– Man vet aldrig vilken situation vi kan hamna i, det kan svänga snabbt ibland.

Fältgruppen i Staffanstorp består av tre tjejer och fyra killar. Arbetstiden löper kl. 8-16.30 och kvällspasset varierar beroende på vad som händer ute i kommunen.

Alla fältare jobbar var tredje helg, men aldrig röda dagar och inte julafton och nyårsafton. Så här såg två skift ut en helt vanlig arbetsdag en vecka i november.

Kl. 8

– Vi möts i våra lokaler på Valhallavägen, dricker en kopp kaffe och förbereder dagen, ibland har vi möten och litet administration att sköta. Den här dagen hade vi även vårt 30-årsjubileum och julbordet för ungdomarna att förbereda.

Kl. 10

Dags för dagens första skolbesök på Hagalidskolan.

– Vi går in på skolan och tar spontanmöten med ungdomarna. Vi ser vad de gör, bär i händerna, ofta böcker, vad de spelar på sina datorer, frågar vad de ska göra i helgen och vad de gör på sin fritid. Vi är intresserade av ungdomarna och de är ofta nyfikna på oss.

Kl. 11

Dags för dagens andra skolbesök, nu på Hjärupslundsskolan.

– Det blir en litet längre besök än tänkt, en lärare behövde konsultation och några killar ville låna idrottshallen på kvällen. Vi kan spontanöppna på helgerna om ungdomarna ber oss och det är ledigt i hallarna.

Kl. 14

Besök på fritidsgårdarna Skåningen eller Hjärupslundskolan.

– Gårdarna har sin öppna verksamhet för mellanstadiet mellan kl. 14-17. Barnen i mellanstadiet är viktiga för oss att lära känna tidigt. Snart är de tonåringar

– Vi gör spontana besök på fritidsgårdarna och skolgårdarna under dagen, träffar ungdomar och hjälper dem med sådant de behöver hjälp med.

Kl. 17-19

– Vi tar en sväng över torget, bort till Bråhögskolan, kollar idrottshallen, ser vilka aktiviteter som pågår, pratar litet med vaktmästarna och med dem som tränar och med andra ungdomar i närheten.

– Sedan hämtar vi bilen och kör till Hagalidskolan där en grupp flickor tränar truppgymnastik och några innebandy och sen tar vi en tur till Hjärup.

Kl. 19

– Det är mötena med ungdomarna vi jobbar utifrån. Här får vi de flesta uppslagen till vårt arbete, i de här mötena föds de flesta idéerna och frågorna hos ungdomarna. Till exempel: kan ni öppna idrottshallen till oss? Vi försöker alltid hjälpa till så att ungdomarnas önskemål kan bli verklighet.

– Är det inga planerade aktiviteter att ha koll på promenerar eller kör vi hela kvällarna runt i tätorterna, stannar till och går ur bilen när vi möter ungdomar och pratar med dem, frågar hur de har det, vart de är på väg, vad som händer.

– Vi försöker i alla lägen vara positiva vuxna förebilder, synas och finnas till hands.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt.