I december inleds kulturlyftet

Kulturlyftet. Inspirationbild: Karin Petterssons arkitektbyrå AB

I mitten av december 2016 inleds den stora ombyggnaden av rådhuset i Staffanstorp som är en del av det så kallade kulturlyftet. Denna etapp beräknas vara klart hösten 2017.

Målet är att skapa ett levande torg med ett rådhus i centrum och innebär bland annat att Staffanstorps bibliotek samt ett nytt kafé för allmänheten ska inrymmas i rådhuset. Ombyggnaden sker i åtta korta steg.

– Vi har lagt stor vikt vid att medborgarna ska påverkas så litet som möjligt. Det ska alltid finnas personal som tar emot på bottenplanet, det ska vara lika enkelt som idag att nå alla våra verksamheter och växeln ska fungera precis som idag, säger Hillevi Ventura, samordnare för kulturlyftet.

Det som främst påverkar medborgarna under ombyggnaden är att det inte längre går att hyra möteslokaler i rådhuset. Vissa utrymmen får helt nya funktioner, andra behövs som verksamhetslokaler under ombyggnaden.

Kommunfullmäktige hyr under byggtiden in sig hos S:t Staffans församling och även nämnderna hyr tillfälliga möteslokaler utanför rådhuset.

Allmänheten påverkas inte

– Flyttkedjan i huset är uppbyggd så att ingenting ska stå still under tiden. Vi har gjort olika riskbedömningar för att verksamheten ska kunna löpa utan att allmänheten blir påverkad. Vi ska hela tiden hålla igång verksamheterna, med de höga säkerhetskrav och krav på god arbetsmiljö som finns, säger Hillevi Ventura.

Ombyggnaden inleds i den så kallade torndelen på plan 3. Med början 5 december flyttar utbildningskontoret, kansliet och kultur & fritid tillfälligt till uppåkralokalen på plan 6.

När ombyggnaden på plan 3 är klar fortsätter arbetet på den del av plan 2 som i framtiden ska inrymma utbildningskontor och kansli. Därpå tas ett kliv upp till översta våningen, där det i framtiden blir kafé och matsal för rådhusets personal.

En lättare uppfräschning sker sedan på plan 4 och 5 och därefter inleds förberedelserna för att ta emot Staffanstorps bibliotek på plan 2. En helt ny bred trappentré skapas upp till andra våningen, en ny hiss installeras och ett kafé för allmänheten samt bibliotek inreds på bottenplanet.

Auditorium och musikskolor

När allt är klart hösten 2017 är det dags för ombyggnad av kulturhuset på Blekingevägen 1, med nuvarande bibliotek och konsthall.

Konsthallen bevaras precis som idag. I övriga delar av kulturhuset ska skapas ett auditorium för minst 260 personer, kapprum, förrådsrum, samt en rad lokaler för de musikskolor som genom musikchecken är verksamma i kommunen.

På staffanstorp.se samt i kommande nummer av StaffanstorpsAktuellt kan du följa arbetet med kulturlyftet.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt