Samråd för Västerstads första etapp

Inspirationsbild, gränd i Västerstad. Illustration: Gehl Architects

Startskottet för uppförandet av det nya bostadområdet Västerstad i Hjärup närmar sig. Just nu bjuds allmänheten in till samråd och byggstart beräknas till 2020.

– Samrådet pågår fram till 2017-01-15 och omfattar detaljplanen för Västerstads första etapp. Det är i första hand cirka 105 småhus och 220 lägenheter som ska byggas, berättar planarkitekt Anna Fogelberg på Staffanstorps kommun.

Västerstad ska byggas väster om järnvägen. Det nya området uppförs av Skanska på företagets egen mark mellan Jakriborg, Lommavägen och Ynglingavägen.

Den detaljplan det aktuella samrådet gäller berör norra delen av området.

– Det är stora delar av den gamla betongfabriken som ska bebyggas. Planområdet omfattar även en stor park på en hektar, en tomt där det ska planeras för förskola samt en tomt som kan komma ifråga för ett vårdboende.

Om ingen oförutsett inträffar kan detaljplanen antas i början av 2018.

– Det hänger dock intimt samman med utbyggnaden av stambanan till fyra spår, säger Anna Fogelberg.

Nya vatten- och spillvattenledningar behöver läggas under järnvägen för att koppla samman ledningsnätet mellan västra och östra Hjärup. Totalt ska hela Västerstad innehålla ett blandat boende med 850-1000 bostäder, varav 2/3 i flerfamiljsbostadshus. Målet är en mångfald av boendeformer, bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter, i kombination med verksamheter, service och handel.

Detaljeplanearbetet med den andra etappen av Västerstad i anslutning till den framtida stationsbron beräknas påbörjas under 2017 eller 2018.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

5 kommentarer till Samråd för Västerstads första etapp

 1. Jag undrar om det finns planer på att dra om vägförbindelserna mellan Hjärup o Lund södra då Väståkravägen redan är hårt belastad av trafik?

 2. Jag har försökt titta på kartan och läsa handlingarna ni länkar till, men jag förstår inte riktigt. I nuläget finns en mängd trevliga fruktträd i hörnet ganska nära järnvägen och Jakriborg. Kommer dessa att sparas? Jag tycker att det skulle vara trevligt att bevara dem.

  1. Hej Christina,

   Det är svårt att svara på då jag inte vet var dessa fruktträd är. Troligen kommer ingen befintlig vegetation inom Västerstad Etapp I att sparas. Bedömningen har gjorts att marken i anslutning till stickspåret behöver saneras vilket innebär att vegetationen där måste tas ner för att det ska kunna genomföras.

   Med vänlig hälsning
   Anna Fogelberg
   Planarkitekt
   Stadsbyggnadskontoret

 3. Fråga avseende samrådet. Är det något planerat möte där vi diskuterar, eller är det bara skriftligt?
  Oavsett vilket vore det bra med länkar till planer, så man vet vad/om man har en synpunkt.
  Eller kommer det hemskickat, för berörda grannar?

  Mvh berörd granne

  1. Hej Johan,

   Samrådsmöte kommer att hållas onsdagen den 7:e dec kl 18 i Hjärups skolas matsal.

   Handlingarna finns på kommunens hemsida under länken nedan och har skickats ut till sakägarkretsen. Enligt kommunens bedömning av Plan- och bygglagen ingår du inte i sakägarkretsen, men du är välkommen att delta på samrådsmötet och att komma in skriftligt med dina synpunkter.

   https://staffanstorp.se/bo-och-bygga/samhallsplanering/pagaende-planer/hjarup-vasterstad-etapp-i/

   Med vänlig hälsning
   Anna Fogelberg
   Planarkitekt
   Stadsbyggnadskontoret