Mer resurser till skola och socialtjänst samt kultur och fritid

Att vi blir allt äldre, i kombination med att skolan behöver bli effektivare, är två faktorer som påverkar Staffanstorps kommuns budget för 2017.

Läs mer