Goda förebilder motverkar utanförskap

– Vi vill att alla våra ungdomar ska inspireras att delta och aktivera sig i föreningslivet, både etablerade och nyanlända. Det ger bättre hälsa och motverkar utanförskapet för alla ungdomar.

Ett nytt projekt inom Kultur & fritid erbjuder alla ungdomar, både etablerade och nyanlända i Staffanstorps kommun, att tillsammans och under informella former prova på de många olika idrotter och aktiviteter som erbjuds i kommunen.

– Vår röda tråd skiljer sig litet från hur andra kommuner jobbar, vi gör inte riktade aktiviteter bara för de nyanlända, vi tror inte det leder till en bra integration, utan vi kopplar ihop. Vi har ett stort mål att aktivera alla våra barn och ungdomar och där ingår självklart alla, även de nyanlända, som en naturlig del, säger kultur- och fritidschef Mats Schöld.

– Vi känner att det här är på väg att bli mycket bra, säger samordnare Andreas Andersson. Att bjuda in alla unga samtidigt är ett jättebra tillfälle att lära känna varandra. Vi har fått in fler aktiva ungdomar än vi tidigare haft.

Förebilderna framtida ledare

Projektet går under namnet Aktiva unga och första steget inleddes redan i våras med en ledarutbildning för ett 20-tal ungdomar.

– Vi har många unga förebilder och ledare i föreningslivet och vi vill ta dem tillvara. Ett sätt att få ha dem kvar är att erbjuda dem en viss ledarskapsutbildning.

– Ung i Staffanstorp och föreningslivet har sökt upp ungdomar, som i det dagliga livet, i skolan och i verksamheterna redan är förebilder för andra unga eller yngre och erbjudit dem en utbildning i ledarskap.

Under en helg fick de nya unga ledarna delta i en ledarskapskurs ledd av drivna utbildare från Skåneidrotten och Hassela. Ämnena som ingick var pedagogik och metodik för tränare, värdegrunder, normkritiskt tänkande, hur man bemöter barn på flykt samt workshop med planering av höstens sport- och kulturskola.

De ungdomar som gick ledarkursen erbjöds sedan att hoppa in och praktisera sitt ledarskap inom sommarverksamheterna.

– Vi vill ju att de nya unga ledarna ska inspireras att ta framtida ledaruppdrag. Men det allra viktigaste är att de blir goda förebilder i samhället. Visionen är att vi om fem år har 100 ledarutbildade unga ute i kommunen och föreningslivet.

Sport- och kulturskola

Huvuddelen av projektet drivs som en sport- och kulturskola. Med prova-på-verksamhet ska ungdomar inspireras att aktivera sig i föreningslivet. Alla unga är välkomna att delta.

– Vi vill skapa möjligheter för alla unga att oavsett bakgrund upptäcka vilka fritidsaktiviteter som finns att ta del av, så att alla får samma chans att träffa nya kompisar och identifiera sina intressen, säger Andreas.

Flera föreningar erbjuder från i höst ungdomarna en rad prova-på-aktiviteter.

– Vi inleder med prova på-boxning, men flera andra idrotter har också anmält intresse att delta och vi hoppas även inom kort kunna utöka till kulturaktiviteter, säger Mats.

– I dessa aktiviteter ska vi koppla på de unga ledarna. Vår tanke är att prova-på-verksamheterna ska ske i samverkan mellan föreningsledare, personal från ung i Staffanstorp samt våra nya unga ledare som får praktisera sina nyvunna ledarkunskaper. Vi tror att detta kan bli väldigt bra, säger Andreas.

Information och kontakt

Läs mer på staffanstorp.se/ungistaffanstorp eller kontakta Andreas Andersson på andreas.andersson@staffanstorp.se

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt