Två beviljade EU-projekt i Staffanstorp

Staffanstorps kommun deltar i två ansökningar som i dagarna blivit beviljade medel från EU.

Det ena projektet heter LIS – Lyckad integration i Skåne och ska stärka kompetensen hos anställda som arbetar med ensamkommande barn. Socialkontoret ingår i projektet som sker i samverkan med Lomma och Burlövs kommuner. Europeiska Socialfonden har beviljat 4,6 miljoner kr för insatserna som kommer att pågå under två år med start i mars 2017.

Det andra projektet har namnet Skånes Quattro Helix – Att tillsammans möta anti-demokratiska handlingar och värderingar. Syftet med projektet är att öka medvetenheten och kunskapen om bakomliggande orsaker, samt att skapa en bättre samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner, akademi och civilsamhälle. Projektet har beviljats 2,5 miljoner kronor ur EU:s fond för inre säkerhet och kommer att pågå i två år med start i januari 2017.