Två beviljade EU-projekt i Staffanstorp

Staffanstorps kommun deltar i två ansökningar som i dagarna blivit beviljade medel från EU.

Det ena projektet heter LIS – Lyckad integration i Skåne och ska stärka kompetensen hos anställda som arbetar med ensamkommande barn. Socialkontoret ingår i projektet som sker i samverkan med Lomma och Burlövs kommuner. Europeiska Socialfonden har beviljat 4,6 miljoner kr för insatserna som kommer att pågå under två år med start i mars 2017.

Det andra projektet har namnet Skånes Quattro Helix – Att tillsammans möta anti-demokratiska handlingar och värderingar. Syftet med projektet är att öka medvetenheten och kunskapen om bakomliggande orsaker, samt att skapa en bättre samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner, akademi och civilsamhälle. Projektet har beviljats 2,5 miljoner kronor ur EU:s fond för inre säkerhet och kommer att pågå i två år med start i januari 2017.

 

 

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.





 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »