Ändrad barnomsorgstaxa från och med 1 januari

Från och med den förste januari övergår Staffanstorps kommun till enhetlig barnomsorgstaxa oavsett barnets vistelsetid. Detta innebär att den tidigare deltidsavgiften tas bort vid årsskiftet.

Staffanstorps kommun tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. Nivåerna för maxtaxan regleras av Skolverket och omfattar heltidsavgift för förskola respektive fritidshem. Barn mellan 3-6 år, inskrivna i förskolan, omfattas av allmän förskola vilket innebär 15 timmars avgiftsfri förskola per vecka under skolans läsår.

Mer information om maxtaxan hittar du här på denna sida>>