2017-12-07 Motion från Toni Nilssin (SD) m.fl. om utnyttjande av genvägentill att utöka skolområdet för den planerade Norra skolan

Ladda ner dokument