Vattenläcka på Murarevägen i Staffanstorp

Vattenläcka Illustration: Alva Esping

Just nu måndagen den 16 januari har det inträffat en akut vattenläcka på Murarevägen i Staffanstorp. Alla fastigheter på Murarevägen berörs av vattenläckan

Arbetet med lagning av läckan pågår för fullt och förhoppningen är att läckan lagas under dagen.

Vatten finns att hämta vid en brandpost på Borggårdsallé/Verkmästarvägen.

När vattnet släpps på igen

Det kan finnas luft i ledningarna efter lagningen. Därför råder vi er att öppna kranen försiktigt. Det kan även förekomma brunt vatten. Låt kranen rinna länge för användning. Vattnet är inte farligt att dricka. Spola länge före tvätt av ljusa kläder.

PEAB Sverige AB, Clas Svensson 0733-37 49 53