Trygghetsmöte om nuläget

Händer. Foro: Avondale Pattillo UMC, by flickr.com

Kommunstyrelsens ordförande, berörda nämndsordföranden, ett antal av kommunens chefer och medarbetare samt polisen träffades den 12/1 för att diskutera trygg- och säkerhetsläget i Staffanstorps kommun.

Målet var att få en gemensam bild av nuläget och att hitta lösningar och strategier för att hantera den senaste tidens oroligheter med ett ungdomsgäng i Staffanstorps centrum.

Under mötet fick alla aktörer berätta hur man upplever situationen samt vad var och en gör för att förebygga och motverka eventuella problem. Man kunde konstatera att det redan pågår en mängd insatser och att många av dem sker i samverkan.

Sammanfattningen av mötet blev att tjänstemannaorganisationen fick i uppdrag av politiken att samla alla riktade åtgärder i ett arbete som sker över verksamhetsgränser mellan olika aktörer men mot ett gemensamt mål. Detta speglar att trygghetsfrågor är ett prioriterat område för hela kommunen.

Vi kommer framöver att berätta om vad vi gör för olika aktiviteter inom våra verksamheter. Först ut att berätta om vilka insatser som görs för barn och ungdomar inom kultur och fritid på Medborgarserviceförvaltningen är Mats Schöld. Läs mer här>>