Applikation för trygghet

Hösten 2015 släpptes appen Coyards för att förbättra grannsamverkan i Staffanstorp. Staffanstorps kommun har varit med och utvecklat appen tillsammans med företaget Grannkompaniet AB. Med appen eller webbapplikationen kommunicerar grannar enkelt och säkert i slutna grupper.

Cocrisis är nästa applikation som är på gång. Systemet är endast för kommunens anställda och den är tänkt att användas i krislägen, för krisledning och krishantering i kommunen. Staffanstorps kommun blir först i Sverige med den. De anställda ansluts via ett centralt system, det går inte att välja bort.

– Det kan vara vid till exempel ett strömavbrott som påverkar äldrevården, eller vid en brand i en skola. Skolorna har inte högtalarsystem längre men med appen kan vi kommunicera med personalen som finns på skolan. Dessutom finns en ”akutknapp” i appen. Kanske hamnar en lärare på en skolgård är med om en situation och inte har kollegor i närheten, säger Patrik Runesson, strateg för trygghetsplanering.

– Sker en större incident, då vi behöver ha in kommunens krisledningsgrupp, kan man använda appen istället för att ringa femton samtal avslutar Patrik.

FAKTA

Coyards bidrar till effektivare samverkan, ökad trygghet och minskad brottslighet. Framtaget i samråd med polis, grannsamverkare, försäkringsbolag och kommuner. Coyards gör det möjligt för grannar, kontaktombud, bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar med flera att kommunicera ut viktig information till grannskapet.

Coprofs bidrar till effektivare samverkan, ökad trygghet och minskad brottslighet. Framtagen av företagare för företagare och skräddarsydd för företagssamverkan i samråd med polis, branschorganisationer, försäkringsbolag och kommuner.

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »