Trygghetsmätning 2016 – resultatet för polisområde södra Skåne

Polisen. Foto och licens: Ulrika Vendelbo

Resultatet från polisregion Syds trygghetsmätning år 2016 har nu landat och analyserats för polisområde södra Skånes 13 kommuner. 

Det som kännetecknar 2016 års mätning i hela polisregion Syd är den skillnad som finns mellan människors otrygghet och den faktiska utsattheten. Otryggheten ökar, medan den faktiska brottsligheten minskar (2016 års nivåer är de lägsta på 18 år).

Resultatet av undersökningen redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar ”inget problem” och 6 indikerar ”stora problem”.

– Vi ser allvarligt på den ökande otryggheten hos våra medborgare, men vi gläder oss samtidigt åt att allt färre faktiskt utsätts för brott. Att öka tryggheten är en av polisens viktigaste uppgifter, och det behöver vi arbeta ännu mer intensivt med framöver, säger Susanne Hagström Rosenqvist, polisområdeschef i södra Skåne.

För polisområde södra Skånes del visar siffrorna att brottsligheten ligger kvar på ungefär samma låga nivåer som i fjolårets mätning. 81,4 procent av medborgarna i de tretton kommunerna uppger sig inte ha varit utsatt för något som helst brott under de senaste tolv månaderna. Indexsiffrorna för de olika delområdena (fysiskt våld, stöld eller skadegörelse) ligger mellan 0 och 1.

Oron för att utsättas för brott i södra Skåne ligger kvar på ungefär samma nivå som i 2015 års mätning, då den ökade något från tidigare år. Bostadsinbrott är det som oroar mest. Den konkreta känslan av otrygghet har ökat något, där otryggheten att vistas ute ensam sena kvällar rankas högst.

Även trafikproblematiken, framför allt med bilar som kör för fort, fortsätter att vara ett störningsmoment för medborgarna i princip alla kommuner.

Lokalpolisområde Kävlinge

  • I Kävlinges östra delar finns en stor oro för att vistas ute ensam sena kvällar liksom för att kvinnor ska bli antastade (index 4). Ingen ökning kan ses i faktisk brottslighet. Även i kommunen som helhet är oron för bostadsinbrott hög (index 4), samt bilar som kör för fort (index 3).
  • I Staffanstorp har antalet bostadsinbrott efter insatser med bland annat märk-DNA gått ner med 34 procent, ändå ökar oron för bostadsinbrott (index 4). Men insatserna verkar ändå vara uppskattade, då fler i år tycker att polisen bryr sig om de lokala problemen (index sjunkit från 3 till 2).
  • Lomma är, trots en liten ökning, fortfarande en av de kommuner som ligger lägst av alla i södra Skåne totalt sett (index 1,5). 85 procent av medborgarna uppger sig inte ha drabbats av något som helst brott. Oron för bostadsinbrott är dock hög (index 4).
  • Burlöv sticker ut på så sätt att siffrorna här förbättrats i flera delar, till exempel oron för olika typer av brott som bostadsinbrott, överfall/misshandel eller att kvinnor blir antastade. Även utsattheten för stölder minskar, och allt färre avstår från att åka buss eller tåg eller någon typ av aktivitet på grund av otrygghet. Dock har problematik med ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen ökat något, och här finns den största oron för att vistas ute ensam sena kvällar (index 5). Totalt ligger ändå andelen som uppger sig inte ha drabbats av något som helst brott i topp av södra Skånes kommuner med 85 procent.

Fler siffror och detaljer, samt analyser och resonemang kring siffrornas betydelse fås av Staffanstorps kommunpolis, Christer Stålhandske, 0773-75 11 15, christer.stalhandske@polisen.se

Kommunens kontaktperson i trygghetsfrågor är Patrik Runesson, 046-25 12 15, 0709-35 12 15, patrik.runesson@staffanstorp.se