Utställning av kommunal renhållningsordning

Utställningen ger medborgare, myndigheter, grannkommuner och andra som berörs av förslaget möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Utställningen pågår från den 10 februari till den 10 mars 2017.

Arbetet med Staffanstorp kommuns renhållningsordning har gjorts i samarbete med det gemensamägda kommunala bolaget Sysav och dess övriga 13 ägarkommuner.

Varje kommun ska i enlighet med Miljöbalken ha en renhållningsordning, med avfallsföreskrifter och avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet i kommunen.

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

2 kommentarer till Utställning av kommunal renhållningsordning

 1. Lått de va såå som de e, de e bäst såå.

  1. Vi tar gärna emot dina synpunkter på den utställda planen den formella vägen:

   Den som har synpunkter kan senast den 9 mars 2017
   framföra dessa skriftligen till:
   Tekniska nämnden, Staffanstorps kommun,
   245 80 Staffanstorp, eller till teknik@staffanstorp.se