Individ- och familjeomsorgens enkätresultat publicerade

Skrivarworkshop biblioteket

Under hösten 2016 genomfördes den nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen för tredje året i rad. Totalt är det drygt 8 500 svarande från 78 kommuner runtom i landet.

Brukarundersökningen avser att mäta fem kvalitetsområden: information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet.

Nytt för i år är att det går att särskilja ensamkommande ungdomar inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Staffanstorp har deltagit i undersökningen 2015 och 2016. Nu finns resultaten från höstens omgång av SKL:s riksgemensamma IFO-enkät på Staffanstorp i siffror. Resultaten hittar du på Staffanstorp i siffror under ”Kommunjämförelse”, ”Brukarbedömning IFO”. Klicka här för att komma direkt till resultaten.