Bibliotekets enkätresultat publicerade

Staffanstorps bibliotek Foto: Elisabeth Bystedt

Under november 2016 genomförde kommunen en enkätundersökning på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup. Vid denna senaste undersökning valde 273 besökare att besvara enkäten.

Responsen ligger alltså på i stort sett samma nivå som vid föregående mätning 2013, då 292 besökare besvarade enkäten.

Biblioteksverksamheten är mycket uppskattad av besökarna. Allra bäst omdöme får personalens bemötande och tillgänglighet. Den upplevda tillgängligheten i Hjärup har också ökat markant, i och med ”meröppet”.

Upplevelsen av att kunna påverka bibliotekets verksamhet och utbud får något lägre betyg.

Alla resultat går att hitta på ”Staffanstorp i siffror” under ”Fritid”, ”Bibliotek”. Klicka här för att komma direkt till resultatet.