Utställning av kommunal renhållningsordning

Utställningen ger medborgare, myndigheter, grannkommuner och andra som berörs av förslaget möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Utställningen pågår från den 10 februari till den 10 mars 2017.

Arbetet med Staffanstorp kommuns renhållningsordning har gjorts i samarbete med det gemensamägda kommunala bolaget Sysav och dess övriga 13 ägarkommuner.

Varje kommun ska i enlighet med Miljöbalken ha en renhållningsordning, med avfallsföreskrifter och avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet i kommunen.

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

3 kommentarer till Utställning av kommunal renhållningsordning

 1. Det är bra som det är dagsläget med den egna tunnan (bor själv i villa) vid fastigheten och sedan det övriga lämnar man vid en av våra återvinningsstationer / återvinningscentralen
  På vår otroligt fina återvinningscentral kan man ju i stort sätt lämna allt utom matavfall där är sorteringen jättebra och där finns kunnig och trevlig personal
  // Eva

 2. Hej!
  Jag har tittat som hastigast i era bilagor och läst er text det verkar som ni lagt ner mycket arbete och hållit på länge men jag förstår inte riktigt. När blir det sopsortering i Staffanstorp? Jag gillar att återbruka och miljöåtervinna och vill leva miljövänligt. Finns det inte en lättare sammanfattning? Det hade varit bra. Hur ska jag en vanlig boende i kommunen som det står kunna komma med synpunkter när det är svårt att förstå?
  Margareta

  1. Vad glädjande att du läst och engagerar dig i avfallsfrågorna. Avfallsplanen och renhållningsordningen lägger ramarna och sätter mål för vår verksamhet, men talar inte om hur vi ska nå dit.
   För att försöka reda ut lite: Det är redan fullt möjligt att sopsortera i avseende på förpackningar och tidningar då dessa kan, och ska, lämnas på antingen återvinningsstation eller återvinningscentralen. Det vi i nuläget inte har är utsortering av matavfall. Om du önskar att det ska införas är det en sak du kan skriva i dina synpunkter. OM du med sortering menar att du vill ha det vi kallar för fastighetsnära insamling (fyrfackskärl på den egna fastigheten) så finns det inga beslut om det än så länge, även här gäller det att du kan skriva ett sådant önskemål i dina synpunkter på den utställda planen.
   Det är i första hand mål och strategier samt föreskrifterna som du kan förväntas ha synpunkter på. T.ex om du anser att vi borde ha ett lägre eller högre insamlingsmål inom någon kategori, eller om du anser att någon paragraf i föreskrifterna är helt fel.

   Hoppas att mitt svar var till någon hjälp, om inte är du välkommen att höra av dig på nytt.

   Vänlig hälsning
   Anna Palm
   Projektledare