Landshövdning Anneli Hulthén på besök i Staffanstorp

Landshövding Anneli Hulthén. Foto och licens: Nils Bergendal

Onsdag 1 mars besöker landshövding Anneli Hulthén Staffanstorps kommun för att diskutera integration av nyanlända och bostadsbyggande.

Besöken är en fortsättning på den kommundialog Anneli Hulthén inledde i höstas, då hon bjöd in samtliga kommunledningar till diskussioner i Länsresidenset i Malmö. Under våren besöker Anneli Hultén Skånes samtliga 33 kommuner.

Landshövdingen träffar kommunledningen i Staffanstorp under eftermiddagen och diskuterar då utvecklingsområden, bostadsbyggande och integration av nyanlända. Efter mötet görs studiebesök till Vikhemsområdet och Sockerstan.