Kulturmiljöprogram Hjärup och Staffanstorp

Vad är det som gör Hjärup till just Hjärup eller Staffanstorp till just Staffanstorp? Hur beskriver man ortens själ? Vilka byggnader, miljöer och händelser har format den ort vi ser idag?

I Kulturmiljöprogram Hjärup respektive Staffanstorp söker vi svaren på dessa frågor. Ett kulturmiljöprogram beskriver den miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom berättar om människors liv. Ett kulturmiljöprogram är ett av flera underlag för fortsatta arbeten och innehåller rekommendationer i samband med översiktlig planering, detaljplaner och bygglov.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-03-01 att godkänna Kulturmiljöprogram Staffanstorp och Kulturmiljöprogram Hjärup.

Inspiration och vägledning

Målet för kulturmiljöprogrammen är att få människor att känna sig hemma, att höra till och vara väl förankrade i sin hembygd och i sin kommuns historia.

Kulturmiljöprogrammen ska framförallt fungera som:

 • inspiration till invånare och fastighetsägare, t.ex. inför förändringar av det egna huset.
 • vägledning i bygglovs- och planärenden för att underlätta att välgrundade beslut fattas utifrån plan- och bygglagen.

Olika värden

Kulturmiljöprogrammen behandlar specifika och generella kulturhistoriska värden i Hjärups respektive Staffanstorps tätort. De historiska värdena, kan vara små husmanshus från enskiftet under 1800-talet i Hjärup eller bebyggelsen från det sena 1800-talets stationssamhälle i Staffanstorp, men även senare tiders stora samhällsutbyggnad från 1960- och 70-talen i båda orterna. Tillsammans skapar dessa värden ortens identitet. Avsikten med kulturmiljöprogrammen är att uppmuntra medborgarna att se, förvalta och glädjas åt dessa värden samt att formulera vad som är viktigt att ha med sig när den byggda miljön fortsätter att utvecklas.

Kulturmiljöprogrammen är också en del i arbetet med att värna om och tillgodose de kulturhistoriska värden som beskrivs i miljömålet God bebyggd miljö, enligt vilket det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas.

Här kan du läsa Kulturmiljöprogram Hjärup

Här kan du läsa Kulturmiljöprogram Staffanstorp

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »