Försenade barnomsorgsfakturor

På grund av tekniska problem har barnomsorgsfakturorna för mars blivit försenade. Vi räknar med att fakturorna kommer att komma fram till mottagarna under vecka 13.