Nya regler för trygghet i offentliga lokaler

Hjärups bibliotek. Foto: Staffanstorps kommun

Efter ett antal uppmärksammade och tråkiga händelser i höstas har Staffanstorps kommun intensifierat det allmänna trygghetsarbetet, samtidigt som de öppna verksamheterna fått tillstånd att porta personer som uppträder störande eller hotfullt i offentliga lokaler.

– Det är viktigt att allmänheten och vår personal känner större trygghet i de öppna verksamheterna som exempelvis bibliotek, fritidsgårdar, bad och idrottshallar, säger chefen för medborgarservice Gunilla Lewerentz och trygghetssamordnare Patrik Runesson.

– Men vi har även en viktig arbetsmiljölag att rätta oss efter. De aktuella händelserna har tyvärr blivit ett arbetsmiljöproblem och personalen är idag lättad över att ha fått den här nya möjligheten som vi verkligen hoppas att vi bara ska behöva tillämpa i sällsynta undantagsfall.

Det är den ansvarige arbetsledaren på plats som idag har mandat att avgöra vad som gäller för en avvisad person: antingen får den portade återvända endast i vårdnadshavares närvaro eller inte alls återvända under en tidsbestämd period.

Även tidigare har verksamheterna kunnat avvisa störande personer, men de har då kunnat återvända nästan genast om de bara angett ett skäl, som att de vill bada, låna en bok, hämta en blankett, etc.

Omfattande trygghetsarbete

– Men vi gör betydligt mer än detta för att öka tryggheten. Staffanstorp är en dokumenterat trygg kommun där alla kommunala verksamheter är involverade i ett omfattande strategiskt trygghetsarbete.

– Men den upplevda tryggheten är inte alltid densamma som den faktiska mätbara tryggheten.

– Det är viktigt att vi kommunicerar ut allt vi gör till våra medborgare. Sedan en tid berättar därför en förvaltning per vecka på staffanstorp.se vad de gör för att öka tryggheten i inom kommunen.

Först ut på var medborgarserviceförvaltningen och kultur & fritid som i början av februari informerade på webben om alla sina trygghetsinsatser för barn och unga.

Veckan därpå var det socialförvaltningens tur att berätta om det viktiga arbetet med bland annat Trygghetsdagarna som arrangeras tillsammans med fältgruppen, räddningstjänsten, polisen, kultur & fritid och utbildningsförvaltningen och som riktar sig till alla elever i årskurs sju.

Samverkar med familjerna

– Vi jobbar hela tiden målmedvetet för att skapa större trygghet för våra alla medborgare, säger Gunilla Lewerentz och Patrik Runesson.

– Även de ungdomar som varit inblandade i de aktuella händelserna i höstas måste hjälpas och stöttas, de är också medborgare och behöver hjälp, stöd och uppmuntran. Socialtjänsten gör ett enormt stort jobb, inte minst tillsammans med ungdomarnas familjer. Vi har en tät dialog med alla inblandade instanser och arbetar parallellt på en rad olika nivåer för att skapa en gynnsam utveckling för dessa barn och ungdomar. Det ena systemet måste hänga ihop med det andra.

– Det är viktigt att vi ser och försöker tillgodose allas behov.
Alla barn, ungdomar och föräldrar som har det tufft är välkomna att kontakta oss, vi gör allt för att hjälpa.

Princip angående tillträde till Staffanstorps kommuns offentliga lokaler

Om en person vistas i någon av kommunens offentliga lokaler och där agerar på ett sätt som leder till avvisning ska denna person kunna förbjudas rätt till tillträde under viss rimlig tid. Alternativt ska det kunna fastställas vissa villkor för personens tillträdesrätt, som till exempel att en underårig ska ha vårdnadshavare närvarande. Det ska då vara ansvarig chef för aktuell verksamhet som avgör under vilken tid som tillträdesförbud ska gälla, alternativt vilka villkor som ska gälla.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt