Byggstart för kulturlyftet!

Kulturlyftet, skiss föreställande första våningen i rådhuset. Illustrationer: Lammhults Biblioteksdesign A/S, Camilla Larsen

Nu är det stora kulturlyftet i Staffanstorp igång. I mitten av mars inleddes den första fasen i den omfattande ombyggnad som innebär att biblioteket i Staffanstorp flyttar in på första och andra våningen i rådhuset.

Första anhalt för byggnadsarbetarna är plan 3 i rådhuset som utrymts tidigare under vintern. Här satt tidigare kultur och fritid, kommunkansliet, utbildningskontoret, ekonomiavdelningen samt vård och omsorg.

Efter ombyggnaden ska socialförvaltningen med vård och omsorg samt individ och familjeomsorg flytta in här i fräscha lokaler med bättre luft, ljuddämpning och med anpassade möbler.

– Vi räknar med att plan 3 ska vara klart i mitten av maj, säger projektledare Hillevi Ventura. Nästa steg är uppfräschning av plan 4 och 5. Här sker bara mindre förändringar, bland annat ljuddämpande åtgärder. Politiken och stadsbyggnadskontoret stannar på plan 4 och tjänstemännen i kommunledningen sitter troligen kvar på femte våningen.

Därefter inleds ombyggnaden av den del av plan 2 där utbildningskontoret, kansliet, kultur och fritid, ekonomikontor samt bibliotekets personal ska ha sina framtida arbetsplatser.

– När plan 2 är klart kommer turen till plan 6, alltså nuvarande Uppåkrasalen överst i rådhuset, som ska bli ny personalmatsal.

Sittplatser i trappan

Allra sist färdigställs de delar av plan 1 och 2 i rådhuset som ska inrymma Staffanstorps bibliotek, samt nuvarande personalmatsal, där det ska skapas ett café för allmänheten som enligt planering ska arrenderas ut till en extern aktör.

En ny hiss ska installeras och nya trappor ska byggas, vilka utformas så att de även kan användas som sittplatser vid föreläsningar.

Medborgarkontoret blir sannolikt ett kontaktcenter i sin nya form och kommer att ligga på ungefär samma plats som idag, innanför entrén.

Det ska även skapas en besöksmodul där besökarna registrerar sig vid en datorterminal, dels för att avlasta medborgarkontoret/ kontaktcentret men också som en säkerhetsåtgärd. I framtiden vet man exakt vem och hur många som finns i rådhuset.

Hela arbetet beräknas vara klart i november-december om tidsplanen hålls. Entreprenör för ombyggnaden av rådhuset är NCC.

Beröm till personalen

– Stora grupper personal har sedan december flyttat runt i huset för att ge plats för ombyggnaden. Jag måste berömma mina arbetskamrater som över lag är positiva till ombyggnaden som kommer att ge en förbättrad arbetsmiljö med bättre luft, bättre ljuddämpning och även nya och bättre arbetsredskap. Många tycker verkligen att det ska bli spännande, säger Hillevi Ventura.

När allt är klart i rådhuset är det dags för nästa fas i kulturlyftet – ombyggnad av huset på Blekingevägen där biblioteket och konsthallen är inrymda.

Konsthallen ska bevaras precis som idag. I övriga delar av huset ska det skapas auditorium för cirka 300 personer, förråd, kapprum samt ett antal lokaler för de musikskolor som är verksamma i kommunen.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt