Johanna – förskollärare med ”rockstjärnestatus”

– Det är faktiskt lite rockstjärnestatus i det här jobbet när man kommer till jobbet och blir mött av alla de här glada barnen som kommer springande emot en, skrattar förskollärare Johanna Dahl i Hjärup.

Vi har stämt träff för att ta reda på hur det är att vara förskollärare, ett viktigt yrke som blivit bristyrke i Sverige idag. Johanna har en 75 procentig tjänst och hennes arbetsdag börjar kl. 9.

– Det allra bästa är meningsfullheten, det direkta gensvaret från barnen, variationen i vardagen, utvecklingsmöjligheterna. Det kan vara en tråkig morgon och så kommer jag in och möts av den fantastiska energin från barnen och från mina arbetskamrater som är sådana tillgångar.

Johanna kom 2013 till Åkervindan i Hjärup när förskolan sökte en ateljerista, en utbildning hon har utöver förskollärarexamen.

På förskolan jobbar hon tillsammans med tre kollegor i två femårsgrupper med totalt 33 barn i avdelningen Borgen som är inrymd i Uppåkraskolan.

Johanna är en av dem inom kommunen som utnämnts till ”särskilt skicklig förskollärare”.

Olika dag för dag

– Vi har olika aktiviteter dag för dag men vi har en tydlig grundstruktur för veckan utifrån våra mål att ge barnens dagar ett meningsfullt innehåll och balans.

– Vi har förmånen att ha många platser att gå till, lekplatsen, parken, biblioteket, skolgården och vi kan utnyttja närområdet för upptäcktsfärder.

– På tisdagar har vi en språkstärkande aktivitet som heter veckans hemlis som för många barn är veckans höjdpunkt. Jag har sytt två påsar som varje måndag tas med hem av en elev i varje grupp, med instruktioner till föräldrarna. Nästa dag kommer påsarna tillbaka och då ligger det någonting hemligt från barnets hem i påsen. Barnet med påsen är ansvarig för aktiviteten och så får de andra barnen ställa ja- och nejfrågor för att lista ut vad som finns i påsen.

– Vi har en pratkudde, inte en pruttkudde, skrattar Johanna, kudden går runt i gruppen och gör talturordningen tydligare. Alla får hålla i pratkudden.

– I den här aktiviteten har vi sett hur barnen utvecklat sina frågor, hur de blivit allt klurigare. Vi pedagoger dokumenterar i realtid, vi spelar in och använder talsyntesen i våra ipads samtidigt som vi skriver ner deras frågor, vilka projiceras på whiteboarden i rummet.

– Andra dagar har vi andra aktiviteter. Halva gruppen går till gympa och halva gör experiment. Vi utgår från barnens nyfikenhet och Bertas experimentbok som varvar sagoberättelser med experiment.

Barnen lyfter varandra

– Det är absolut en av de finaste sakerna i det här jobbet, att få se hur barnen kan lyfta varandra, se varandras styrkor, hur de kan se kompetenser och hur de hjälper varandra.

– Den här perioden av deras liv formas de, hur de ska vara mot varandra. Vi försöker lära barnen att se varandras värde, visa hänsyn, respekt och förståelse. Är man stark ska man vara snäll.

– Jag har inte alla svar, men dagligen är jämställdhet och lika värde ämnen vi försöker bryta ner på barnens nivå. Vi har diskussioner med barnen där vi försöker visa att det finns olika sätt att se på världen.

– Vi arbetar medvetet för att alla ska behandlas med hänsyn och respekt oavsett kön, funktionsnedsättning eller kulturell bakgrund. Varje individ är unik och har lika värde.

– Just nu har vi en manlig student och en manlig vikarie. Vi ser gärna fler män här för att ge en nyanserad bild av att könet inte kommer i första rummet utan att det finns andra faktorer som spelar in och definierar mig som människa.

”Behöver inga enkäter”

– Detta är ett fantastiskt yrke där man verkligen kan göra skillnad, säger Johanna och återkommer till det direkta gensvaret.

– Vi behöver inte vänta på några enkäter från barnen, vi får bekräftelser varje dag. Barnen säger alltid ifrån om något funkar eller inte funkar. De vågar prova och se vad som händer och de säger: Ibland måste man göra fel för då lär man sig också.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt