En förskola i takt med tiden

– Läget inom förskolan är väldigt gott i både Hjärup och Staffanstorp. Vi är i takt vad gäller behovet av förskoleplatser och vi har hittills haft lätt att rekrytera personal, säger avdelningschef Eva Mellberg.

Staffanstorps kommun växer och växer och alltfler nya barnfamiljer flyttar in i Hjärup och i centralorten Staffanstorp. Under en period resulterade den stora inflyttningen i att det blev ont om förskoleplatser i Hjärup. Men det löstes snabbt och idag får alla nya förskolebarn en plats direkt.

– Vi kanske inte alltid kan erbjuda föräldrarna deras förstahandsval direkt, men barnet får en plats på förskola i kommunen enligt garantidatum och så kan man stå kvar i kön om man vill och får då ett erbjudande på sitt förstahandsval så fort det blir en ledig plats.

– Nyligen fick vi ta emot flera barn från Skånska småstadens kulturförskola, vilket löstes genom att öppna en nedstängd avdelning på Ängslyckan och ta in ny personal.

Totalt finns idag 923 barn inom förskolan i Staffanstorps kommun. Av dessa går 349 barn i förskolan i Hjärup.

Positiv inför framtiden

Behovet av förskoleplatser ökar i takt med att orterna växer och nya barnfamiljer flyttar in.

Kommunen räknar med en ökning fram till 2020 på 100-130 barn i hela kommunen. Prognosen bygger dels på en historisk utveckling och dels på aktuell bostadsbyggnadsprognos.

– Hur dessa barn fördelas mellan centralorten och Hjärup går inte att säga i dagsläget, kons-taterar Eva. Men framtiden ser positiv ut i båda orterna.

Inom kort ska en helt ny förskola byggas precis väster om nya Uppåkraskolan för barnen från Åkervindan, som nu har sin verksamhet i paviljonger vid Hjärups skola. Även i nya Västerstad i västra Hjärup där Skanska just nu projekterar för nära 1 000 nya bostäder planeras en ny förskola för att täcka in behovet.

Hög andel utbildad personal

Rekrytering av utbildade, legitimerade förskollärare har inte varit ett problem för kommunen.

– Vi har en hög andel legitimerade förskollärare på våra förskolor, oftast minst två utbildade förskollärare per avdelning.

– Vi är också glada för att Ängslyckans förskola blivit övningsförskola för Malmö högskola vilket innebär att vi kan knyta till oss studenter som får praktisera i vår verksamhet, vilket brukar vara positivt inför framtida rekrytering, säger Eva.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt